Overdragelse

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

”De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret”

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Det skal overvejes

I dette trin har bygherren fokus på den eventuelle overdragelse, der skal ske med projektet og afslutning på arbejdet ved Totalværdimodellen. Det kan være et oplæg til politisk beslutning eventuelt med flere løsningsforslag, hvor et af disse skal besluttes. Det er her, at der ansøges om hovedbevilling. Efter en totaløkonomisk gennemgang er der fundet løsninger, der skal arbejdes videre med i et eventuelt byggeprogram. Trinnet Overdragelse har fokus på en fyldestgørende overdragelse til det næste led i renoveringen.

 I denne forbindelse er det værd at overveje følgende:

 • Nåede bygherren målene, og hvad har evt. ændret dem?
 • Hvilke informationer omkring endelig løsning skal videre til brugerne eller beboerne?
 • Er der løsninger, der skal ud i offentligheden og hvordan?
 • Er der løsninger, der indeholder helt nye produkter inden for energi eller miljø, hvor anden partner skal informeres?
 • Skal projektet evt. overdrages til anden del af organisationen og hvordan?
 • Har Totalværdimodellen tilført projektet mere end en anden traditionel projektgennemgang?

 

Det skal gøres

Man kan med fordel gøre følgende:

 • Der skal laves dokumenter til politisk beslutning.
 • Der skal laves dokumenter til økonomiske bevillinger
 • Der skal laves dokumenter til Landsbyggefonden (skema A)  
 • Der skal laves information til brugerne eller beboerne.
 • Brug lidt tid på at se på de første tekster, skitser og beregninger, der blev lavet. Hvad er ændret og hvorfor?

 

Det skal dokumenteres

Man kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis den er tilgængelig og/eller relevant:

 • Dokumenter til beslutningstagere og bevilling, herunder sammenfatning af analysens resultater
 • Dokumenter til brugere eller beboere

 

Du kan bruge totalværdimodellens beslutningsnotat for overdragelse. Du finder notatet under “værktøjer” i højre side.

TOTALVÆRDIMODELLEN SOM VÆRKTØJ

Totalværdimodellens fokus er på renoveringens idéfase. Modellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, og frem til Bygherren er klar med et oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling. Som Bygherre, skal man under hele processen være opmærksom på at inddrage relevante personer, både interne og eksterne, så mest mulig relevant information inddrages i projektet.

I arbejdet med modellen er der bevidst valgt at lave et værktøj, der ikke forholder sig til organisationen hos bygherren. Det er således op til bygherren selv at tilpasse modellen sin organisation.

VÆRKTØJ TIL OVERDRAGELSEN