Potentialer

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

”De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret”

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Det skal overvejes

I dette trin har bygherren mulighed for at tænke de store tanker. Det er her, at alle projektets potentialer skal overvejes. Bygherren kan opfatte screeningen som en struktureret brainstorm ud fra de tre bæredygtighedskriterier; miljøet, økonomien og det sociale.

 I denne forbindelse er det værd at overveje følgende:

 • Hvad er bygnings potentiale, hvis den energirenoveres, bygges til eller rives ned?
 • Hvad skal bygningen bruges til om 10 år?
 • Er der noget unikt ved bygningens arkitektur?
 • Er bygningen en vigtig del af omgivelserne?
 • Er bygningen egnet til andre funktioner?
 • Hvad ville du gøre, hvis der ikke var økonomiske eller planmæssige begrænsninger?
 • Hvad er det mindste, der skal gøres?
 • Kan bygningen bruges af flere brugere – samtidig eller på forskellige tidspunkter?
 • Hvordan fungerer bygningen i samspil med andre bygninger i nærheden?
 • Skal målsætningerne fra Afklaring og Screening suppleres?
 • Hvilke virkemidler skal anvendes for at opfylde målsætningerne?
 • Hvad er den anslåede økonomi for de enkelte virkemidler?

 

Det skal gøres

Man kan med fordel gøre følgende:

 • Arbejde videre med de målsætninger og delmålsætninger, som blev opstillet under Afklaring og Screening
 • Være opmærksom på, at målsætninger og delmålsætninger kan være genstand for løbende revurdering

 

Du kan bruge totalværdimodellens værktøjer til at afklare projektets potentialer. Du finder de relevante værktøjer i højre side.

TOTALVÆRDIMODELLEN SOM VÆRKTØJ

Totalværdimodellens fokus er på renoveringens idéfase. Modellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, og frem til Bygherren er klar med et oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling. Som Bygherre, skal man under hele processen være opmærksom på at inddrage relevante personer, både interne og eksterne, så mest mulig relevant information inddrages i projektet.

I arbejdet med modellen er der bevidst valgt at lave et værktøj, der ikke forholder sig til organisationen hos bygherren. Det er således op til bygherren selv at tilpasse modellen sin organisation.