Screening

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

”De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret”

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Det skal overvejes

Dette trin handler om screening af bygningen eller bygningerne. Det er meningen, at bygherren skal lave en visuel gennemgang af bygningen. Screeningen leverer de vigtige input til de efterfølgende rum, hvor perspektiverne udvides og løsningerne findes. I dette trin, skal der vurderes økonomi i meget grove træk. Det er vigtigt, at der tænkes bredt altså på alle de omkostninger, besparelser, fordele og ulemper, der kan forekomme i projektet.

 I denne forbindelse er det værd at overveje følgende:

 • Har bygningen arkitektoniske kvaliteter, der skal bevares?
 • Er der forhold, som kan have særlige konsekvenser for totalværdien (pcb, asbest, skimmelsvamp, bly, indeklima, mm.)?
 • Er der meget store driftsmæssige omkostninger?
 • Er der andre omkostninger, og hvad kunne der være af besparelser?
 • Hvilke planer er der for bygningens anvendelse?
 • Hvilke planer er der for infrastrukturer og det geografiske område generelt?
 • Skal der arbejdes med kvadratmeterpriser i forhold til køb, salg og leje?
 • Hvordan bør man inddrage brugerne/beboerne, og hvad kan de bidrage med, så behov og problemer afklares?
 • Hvem har kendskab til bygningens drift? Er der brugere eller en ejendomsinspektør, som kender bygningen indgående?
 • Findes der nye metoder eller demonstrationsprojekter, der skal overvejes således, at renoveringen også bliver innovativ?

 

Det skal gøres

Man kan med fordel gøre følgende:

 • Indhente oplysninger om bygningen, heriblandt energimærke, årsregnskaber, lejeaftaler
 • Visuelt besøg i bygningen, vurdering indvendigt og udvendigt
 • Foretage energimæssig og social vurdering eventuelt med brugerinddragelse
 • Vurdere disponeringen af blandt andet kvadratmeter
 • Indsamle oplysninger om planer for bygningens anvendelse, planer for infrastrukturer og det geografiske område
 • Vurdere drift og vedligehold nu og i fremtiden
 • Foretage kort analyse af de mulige resultater af bygningsundersøgelsen
 • Indhente oplysninger om køb, salg og leje i form af kvadratmeterpriser
 • Tage kontakt til for eksempel Landsbyggefonden omkring økonomisk støtte

 

Det skal dokumenteres

Man kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis den er tilgængelig og/eller relevant:

 • Et dokument, der som udgangspunkt ikke skal overholde værdier fra screeningen, men mere ses som en huskeliste til bygningsmæssige screeninger. Det kan eventuelt være en lang liste med punkter, der kan vægtes til og fra.
 • Årsregnskaber for drift og vedligehold.
 • Lejekontrakter og dertil opsigelsesfrister.
 • Dokumenter fra Landsbyggefonden.
 • Fotodokumentation af bygningen.
 • Tegninger over bygningen.
 • Energimærke.
 • Drift og vedligeholdelsesplan.
 • Lokalplanforhold.
 • Referater af brugermøde.

Du kan bruge totalværdimodellens værktøjer til din screening. Du finder de relevante værktøjer i højre side.

TOTALVÆRDIMODELLEN SOM VÆRKTØJ

Totalværdimodellens fokus er på renoveringens idéfase. Modellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, og frem til Bygherren er klar med et oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling. Som Bygherre, skal man under hele processen være opmærksom på at inddrage relevante personer, både interne og eksterne, så mest mulig relevant information inddrages i projektet.

I arbejdet med modellen er der bevidst valgt at lave et værktøj, der ikke forholder sig til organisationen hos bygherren. Det er således op til bygherren selv at tilpasse modellen sin organisation.