Trafikstøj og løsninger

Formålet med indsatsen er at udbrede mere viden om trafikstøj til Region Hovedstadens kommuner og borgere og hjælpe dem med at være i stand til at gøre en indsats for selv at reducere gener fra trafikstøj.

Formidling er relevant af særligt to årsager: dels er vidensniveauet om støj og de sundhedsmæssige omkostninger generelt meget lavt og dels findes der meget lidt og dårligt tilgængeligt fagligt materiale. Kommuner og borgere mangler således viden om de muligheder, de har for at gøre en positiv indsats. Endelig vil en veltilrettelagt formidlingsindsats kunne understøtte pressens/lovgiveres interesse for og viden om trafikstøj. Der vil også være fokus på at iværksætte mindre test og forsøg, idet konkrete demonstrationer fungerer godt som driver for formidling og presse samt understøtter visionen om opbyggelse af Silent City Living Lab.

Endelig vil igangsættelse af mindre demonstrationsforsøg i Silent City Living Lab til test og udvikling af løsninger have potentiale for udbredelse og skalering i regionen og udvikling af job i virksomheder. Indsatsen vil udbygge og udvide de aktiviteter/leverancer som Silent City-platformen udfører inden for trafikstøj.

KONTAKT

Programleder
Kirstine Hjort Lorenzen

kirstine.hjorth.lorenzen@gate21.dk

Varighed

April 2019 – december 2020