Trafikstøj og løsninger

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2015-2025 prioriterer livskvalitet og behovet for at Hovedstaden forbliver verdens bedste byområde at bo og leve i. Derfor har Regionen vedtaget en målsætning om at nedsætte støj og luftforurening fra transportsektoren med 40% inden 2025.

Som led deri  finansierer Region Hovedstaden et projekt om trafikstøj. Projektet har til formål at udbrede viden om trafikstøj til regionens kommuner og borgere samt bidrage til kompetenceudviklingen på støjområdet og dermed øge forudsætningen for at kommuner og borgere er aktive i arbejdet med at reducere generne fra trafikstøj.

I løbet af projektperioden vil der også blive igangsat en række mindre demonstrationsforsøg i Silent City Living Lab, som har til formål at teste løsninger, som kan have potentiale for udbredelse og skalering i Regionen.

Projektet lægger sig således tæt op ad indsatserne i for eksempel Silent City og Mindre Støj i Boliger, men med fokus på samtlige kommuner i regionen og et særligt fokus på formidlings- og demonstrationsaktiviteter.

 

Projektets aktiviteter er:
  • En række seminarer for kommuner og virksomheder om nedbringelse af trafikstøjen. I 2019 blev der i maj holdt seminar om jordvolde. Næste seminar er om støjpuljer d. 21. november. Der vil blive afholdt en række yderligere events i 2020. Følg med her på hjemmesiden eller i Gate 21’s begivenhedskalender.
  • Opdatering af hvidbogen Trafikstøj – et overset samfundsproblem” med den ny viden og opdaterede retningslinjer fra WHO.
  • Inspirationskatalog til kommuner med konkrete cases. (Udgives i  fjerde kvartal 2020)
  • Formidlingsaktiviteter på universiteterne (Læs mere her)
  • Aktiviteter der skaber opmærksomhed om trafikstøj og handlemuligheder i forbindelse med International Noise Awareness Day 2020.
  • Projektet medfinansierer også webhåndbogen Rolig Bolig. Her vil offentligheden, kommunale medarbejdere, og fagfolk med interesse for støj fra ultimo 2019 få tilbudt viden og inspiration til løsninger, der kan reducere trafikstøjen i og omkring boligen.
  • Udvikling, dokumentation og formidling af konkrete test- og demonstrationsprojekter i samarbejde med kommuner, producenter og rådgivere.

 

Projektet er finansieret af:

 

KONTAKT

Seniorprojektleder
Sif Enevold

sif.enevold@gate21.dk

Varighed

April 2019 – december 2020