Seminar: Kommunale støjpuljer

Projektet Trafikstøj og Løsninger satte endnu engang fokus på, hvordan vi kan komme problemet med trafikstøj til livs – denne gang med seminar om kommunale støjpuler. Til arrangementet den 21. november mødte omkring 30 deltagere fra kommuner og virksomheder op for at blive klogere på blandt andet, hvordan man får mest for pengene, hvilken jura der ligger bag hvis man vil danne støjlaug for at lave fælles løsninger, og fik præsenteret og forklaret støjreducerende vinduer. Kommunerne delte ligeledes viden og erfaringer om arbejdet med kommunale støjpuljer.

 

Kommunale midler kan hjælpe beboere mod trafikstøj

Flere kommuner har efterhånden oprettet støjpuljer, hvor boligejere kan søge om tilskud til løsninger, der mindsker gener fra trafikstøj i deres bolig. Kommunerne giver tilskud på forskellige måder, så der var bred inspiration at hente.

Boligejere kan søge kommunen om tilskud til løsninger, der kan mindske støjen i deres bolig. Der er flere løsninger på markedet, blandt andet udskiftning af vinduer, støjskærme, støjhegn, lydskodder og altanløsninger. Løsningerne kan blandt andet være med til at reducere støjens negative helbredseffekter og de oplevede støjgener og så forventes de at øge boligens værdi.

Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, København og Køge Kommune holdt hver især oplæg, hvor de delte viden og erfaringer med støjpuljerne. De kom alle ind på, hvad der virker godt, og hvad der virker knap så godt med den støjpulje de har valgt, samt puljernes omfang. Der blev delt erfaringer og gode råd mellem kommunerne. Blandt deltagerne sad yderligere kommuner, der endnu ikke har støjpuljer, men blot benyttede anledningen til at blive inspireret.

 

Der blev delt ud af råd og gode erfaringer

Advokatfirmaet Ret&Råd holdt et oplæg om juraen bag de kommunale støjpuljer. Der var særligt fokus på lokale støjlaug som en metode, når man vil lave længere støjskærme, der dækker mange ejendomme. Der var blandt andet erfaringer at hente fra Køge Kommune, som har samarbejdet med Ret&Råd.

FORCE Technology præsenterede, hvilke ting man skal være opmærksom på, hvis man skal vælge et støjreducerende vindue. De delte ud af de gode erfaringer fra demonstrationsprojekterne til seminardeltagerne. Det er en fordel at vide lidt om vinduer og støjreducerende effekter inden man stiller krav om typer og effekt. FORCE har i samarbejde med blandt andet Gate 21 udført en række demonstrationsprojekter med støjreducerende vinduer. Der er blevet testet flere vinduestyper i boligforeninger, som med hver deres teknologi skal mindske støjen. I alle test er der udført målinger, der kunne vise den støjreducerende effekt.

 

 

DAGENS PRÆSENTATIONER:

Kommunale støjpuljer – hvordan får man mest for pengene?

Allan Jensen, Senior konsulent, Rambøll

Juraen bag kommunale støjpuljer – hvad må og kan man som kommune?

Dorthe Westerdahl, Ret&Råd