– sådan sætter vi gang i den grønne omstilling af byerne.


Læs CONCITO´s Transform2012-anbefalinger til regeringen og kommunerne. Anbefalingerne skal hjælpe den grønne omstilling af byerne på vej.  Læs Transform2012-anbefalingerne her >>


Konkrete anbefalinger inden for Energi, Bygninger og Transport:
 • Der er behov for at få lagt klare rammer for den strategiske energiplanlægning, der på forsyningssiden fastlægger samspil mellem centrale og decentrale systemer, optimal udnyttelse af affald og lokal VE, og som på forbrugssiden vurderer faldet i den fremtidige efterspørgsel som følge af energirenovering og effektivisering samt omfatter alle sektorer – også transport.
 • Der bør sættes statslige rammer for udnyttelse af geotermi og for placering af store landvindmøller.
 • Der skal være klare retningslinjer for, hvilke biomasseressourcer, der reelt er bæredygtige.
 • Der er behov for at sikre, at afgifterne giver de rette incitamenter. Som det er nu, er elafgiften for høj og biobrændsler er afgiftsfritaget, selvom de ikke er CO2-neutrale. • Totalværdivurderinger over en bygnings levetid skal indgå ved nybyggeri, og renovering bør være grundlaget for myndighedsgodkendelse og finansiering.
 • Bygherrer bør sætte forsøg i gang med innovation og brugerinddragelse, inden man går til store renoveringsopgaver – gevinsten ved en test vil ofte tjene sig ind ved bedre løsninger.
 • Kommunerne bør have rollen som den tværgående facilitator i omstillingen til klimaneutralt byggeri – og have midler til at sætte skub i processen.
 • Der er behov for bedre finansieringsformer for energirenoveringer: Statsgaranterede lån, pensionskasser, energiselskaber og Landsbyggefonden. • Ansvaret for at transportsystemet er bæredygtigt og velfungerende for brugerne skal placeres ét sted. Der er i dag for mange aktører med for begrænsede roller.

 • Et velfungerende og bæredygtigt transportsystem skal aktivt ind i planlægningen af nye områder.
 • Samspillet mellem kommune og virksomheder om mobilitetsplanlægning og grønne transportløsninger skal formaliseres, og der skal sikres incitamenter til at drive udviklingen.
 • Hovedstadens trafik skal organiseres i ét selskab, som skal have fokus på brugernes ønsker og også skal have ansvaret for at få volumen i delebiler og cykel, samkørsel mv.