“En grøn omstilling kræver, at både den offentlige og den private sektor har fokus på at skabe innovative løsninger. Og mange gange er 1+1=3, hvis der skabes innovation i partnerskaber mellem offentlige og private” sådan lød et af budskaberne fra Danmarks grønne tænketank CONCITO, da de overrakte deres anbefalinger til en grøn omstilling af byerne til Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard på Gate 21-konferencen Transform2012, d. 22. november.Chefkonsulent i CONCITO, Susanne Krawack overrakte Martin Lidegaard anbefalinger til en accelereret grøn omstilling af byerne på Transform2012. Foto: Kenneth Løvholt


“Staten og kommunerne skal sørge for at få samlet og formidlet viden og erfaringer om OPI (offentlig privat innovation) inden for klima- og energiområdet,” lød det endvidere fra tænketankens anbefalinger, som blev overrakt af chefkonsulent Susanne Krawack.


Emnet for Transform2012 var den grønne omstilling af byerne. Og CONCITOs anbefalinger, som blandt andet blev inspireret af de 325 deltagere på konferencen, skal være med til at accelerere processen.


“I næste uge er der COP18 i Doha. Men vi kan ikke bare vente på de internationale aftaler. Vi er nødt til at sætte gang i omstillingen på det lokale niveau allerede i dag. Byerne står for 70 % af vores energiforbrug, så der er det oplagt at starte. Og det kan ikke gå hurtigt nok. De nyeste prognoser fra Verdensbanken peger på, at de globale temperaturstigninger vil nå 4 grader i dette århundrede, hvis ikke vi handler nu,” forklarer Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, der står bag konferencen sammen med blandt andre Region Hovedstaden.


Fra forsøg til drift
Byerne sætter allerede i dag scenen for mange af de energieffektive indsatser, der skal være med til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050. Transform2012 præsenterede en lang række af de nyeste løsninger og værktøjer, som er blevet til i offentlige-private innovationsprojekter: blandt andre mobilitetsplanlægning, dagslysstyret LED-belysning, et onlineværktøj til beregning af totalværdi, en online guide til processtyring i byggeriet og meget mere.


“Det er vigtigt at udbrede de gode løsninger, som er blevet til i OPI-samarbejderne til alle landets kommuner. Det er i kommunerne, de nationale klimaplaner bliver omsat til konkrete initiativer, og jo bedre vi kan udbrede og forankre de mest energioptimerende løsninger, jo hurtigere kan vi få accelereret omstillingen,” siger Poul Erik Lauridsen. Og netop udbredelse og forankring af de gode løsninger, spillede også en stor rolle i CONCITOs anbefalinger til Martin Lidegaard:


“De mange erfaringer fra udviklingsprojekterne skal i drift og skaleres. Der findes gode løsninger på energineutralt byggeri og renovering, vi kender en række virkemidler, der kan skabe grønnere transport, og vi ved, at der er behov for sammenfattende planlægning af energisystemet, der både omfatter udbud og efterspørgsel af alle energiformer. Så nu skal politikerne frem for alene at sætte puljer af til forsøg, bruge pilotprojekternes resultater og skabe rammerne for den grønne transformation.”


Anbefalingerne blev overrakt til Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard den 22. november.


De vil blive offentliggjort på www.gate21.dk.


Bag Transform2012 står: Gate 21, Region Hovedstaden, Plan C, Formel M, Energi Øresund, Albertslundkonceptet og Urban Transition.