15 virksomheder på Amager udgør Transportnetværk Amager, der blev etableret af Københavns Kommune og Miljøpunkt Amager i løbet af Formel M-projektet. Virksomhederne har arbejdet for at mindske trængslen på vejene ved at fremme grøn mobilitet blandt de tilsammen over 14.000 medarbejdere. Deres indsats har haft en effekt. 36 % af de medarbejdere i netværket, som har prøvet et eller flere mobilitetstiltag, har ændret transportadfærd fremadrettet. 
 
”Det er rigtig positivt, at en række virksomheder i hovedstaden bakker op om arbejdet med at skabe en mere grøn og bæredygtig transport. Vi skal gøre det attraktivt for flest muligt at cykle og bruge den kollektive transport. Det vil reducere antallet af biler og nedbringe trængslen, så der bliver bedre forhold for den nødvendige trafik på vejene,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
 
Succes bliver ikke skabt på én dag 
En erfaring som Københavns Kommune har gjort sig i forbindelse med oprettelsen af Transportnetværk Amager har været, at man må væbne sig med tålmodighed. At få virksomheder engageret i arbejdet med grøn transport kræver mere end at tage telefonen og ringe til receptionen. Det er en ressourcekrævende proces, da man er nødt til at gøre et forarbejde, hvor man lærer virksomheden at kende. Mange virksomheder kan have forbehold mod at arbejde med medarbejdernes transportvaner. Man må derfor ikke tage et nej for et nej, men være velholdende og finde de rette samarbejdspartnere i virksomheden. 
 
”Vores udgangspunkt var, at kontakten til virksomhederne skulle starte på chefniveauet, fordi vi ville have nogen med, der havde beslutningskompetence. Men det er endt helt anderledes. Vi har nogle enkelte ledere med i netværket, men resten er ildsjæle, som brænder for transport og bæredygtighed. Vi har lært, at det faktisk er meget vigtigere, at det er nogen, som brænder for det, end at det er nogen med stjerner på skulderne,” fortæller Maria Helledi Streuli, projektleder i Københavns Kommune.
 
Om Transportnetværket Amager
Deltagerne i Transportnetværket Amager er Accenture, Atkins, Deloitte, DR, Ferring, HK Hovedstaden, HOFOR, KL, Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Københavns Universitet Amager, Metroselskabet, Niras, Rambøll , Statens Serum Institut og Steen & Strøm. De 15 virksomheder har tilsammen over 14.000 medarbejdere fordelt primært på Islandsbrygge og i Ørestaden. Transportnetværk Amager er startet op som demonstrationsprojekt under Formel M af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og Miljøpunkt Amager.