Lyttemde deltagere til Formel M og Carbon 20´s videnmøde om kommunalt forankrede netværk. (Foto: Gate 21)


Onsdag den 12. oktober afviklede Formel M i samarbejde med Green Cities-projektet Carbon 20 et videnmøde om kommunalt forankrede netværk. Formel M bruger lokale netværk som et middel til at håndtere problemer med trængsel og CO2-udledning fra pendlertransporten. I netværkene skal kommuner og virksomheder arbejde sammen for helt konkret at reducere persontrafikken til området. 


“Lige i øjeblikket arbejder vores partnerkommuner på at etablere lokale transportnetværk i en række erhvervsområder. Videnmødet gav de kommunale deltagere nogle gode og relevante cases, kommunerne kan trække på, når de selv skal etablere deres netværk,” forklarer Anja Puggaard der er leder af Formel M’s Grønt Mobilitetskontor.


Lokale netværk er meget forskellige
Der findes ikke en bestemt formel for lokale netværk. Og i Formel M arbejder kommunerne også meget forskelligt med at etablere og drive transportnetværk.


“Nogle gør det ved at kontakte virksomhederne enkeltvis, mens andre går via etablerede netværk eller organisationer. Men fælles for dem alle er, at de hurtigt gennemfører en transportvaneundersøgelse, som kortlægger transportvanerne for den enkelte virksomheds medarbejdere,” forklarer Anja Puggaard.


Det er Formel M-kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Fredericia og København, der lige nu arbejder med at etablere transportnetværk. Næste skridt er at samle kommunen og virksomhederne til et indledende netværksmøde, hvor forventninger til netværket afstemmes, og der skabes enighed om netværkets formål.


Læs mere om lokale klimanetværk her.