Aftalen blev underskrevet d. 28. maj 2014 mellem tre kommuner repræsenteret ved Frank Jensen, overborgmester i København, John Schmidt Andersen borgmester i Frederikssund og Steen Christiansen, borgmester i Albertslund og af Cisco’s Wim Elfrink, Executive Vice President for Industry Solutions and Chief Globalisation Officer.  Foto: Robert Rosier fra TPEX INTERNATIONAL

 

Af Lene Ulsted Carlsen


Fire underskrifter. Én global IT-virksomhed. Tre danske kommuner. Og masser af klima- og smart city-ambitioner. Det var ingredienserne, da Cisco sammen med Københavns, Albertslund og Frederikssund Kommuner d. 28. maj 2014 underskrev en partnerskabsaftale om forskning i og udvikling af morgendagens digitale infrastruktur – the Internet of Everything, som Cisco kalder det.

”De grønne ambitioner i København er grunden til, at vi sammen kan underskrive denne aftale,” sagde Bas Boorsma, som er leder af Cisco’s Connected Urban Development Internet Business Solutions Group. De grønne ambitioner deles af Albertslund og Frederikssund Kommuner. De tre kommuner går samlet i aftalen under navnet Greater Copenhagen.

Cisco investerer i kommunerne
Udover aftalen med Greater Copenhagen er Cisco i gang med lignende projekter i blandt andre Barcelona, Amsterdam, Chicago og Hamborg.

Partnerskabet betyder, at Cisco investerer penge, tid og eksperter i hovedstadsområdet. Målet er, at kommunerne og Cisco skal lære af hinanden og sammen med andre kommuner, virksomheder og videninstitutioner udvikle nye produkter, løsninger og muligheder.

Ved at bruge the Internet of Everything-strategier kan flere af byens løsninger som udendørs lys, parkering, mobiltjenester, signalsystemer, sensorbaseret skybrudssikring, overvågning af infrastruktur og intelligente energinet-ydelser blive udviklet, dokumenteret og skaleret – alt samlet på ét netværk.


Projekter i kommunerne bliver levende laboratorier
Alle tre kommuner bidrager med projekter, hvor parterne sammen kan teste nye løsninger.

”Projekterne i og omkring København vil fungere som forgangseksempler, der tilfører øget effektivitet, omkostningsbesparelser og bæredygtighed, som andre byer rundt om i verden kan genbruge. I dag er kun 1 procent af alle de ting der er i vores omgivelser, forbundet til netværket. Ved at forbinde verden på den måde kan vi skabe økonomisk værdi for 4,9 billioner dollars i den offentlige sektor på verdensplan, hvoraf de 3 billioner dollars realiseres i kommuner," siger Wim Elfrink, Ciscos Executive Vice-President, Industry Solutions and Chief Globalisering Officer.


Borgerservice Mini og meget andet i København
I Københavns Kommune tester man i øjeblikket projektet ’Borgerservice Mini’, hvor borgere via en boks på Hovedbanegården via videosamtaler med Borgerservice kan få direkte svar på spørgsmål om eksempelvis pas, sygesikring eller få turistinformation. Men projektet på Hovedbanegården er blot ét af mange i støbeskeen:

”I København og hovedstadsregionen vil vi de næste år teste og udvikle løsninger med intelligent gadebelysning, grønne bølger i trafikken for eksempelvis busser og cyklister og energibesparende teknologi i både kontorbyggerier og private hjem.  De innovative og grønne løsninger vil øge livskvaliteten for københavnerne og samtidig skabe vækst og arbejdspladser,” siger overborgmester Frank Jensen.


LED-lys og Smart City i Albertslund
Et andet projekt, som Cisco vil samarbejde om, er DOLL Living Lab i Hersted Industripark i Albertslund. Her vil belysning, kontrolsystemer og smart-city-teknologier blive testet i 1:1 skala. DOLL er et samarbejde mellem Gate 21, DTU Fotonik og Albertslund Kommune.

”I Albertslund har vi i et stykke tid forberedt os på arbejdet med intelligent lys, og med lyslaboratoriet i Hersted Industripark åbner vi byens rum for at støtte udviklingen af teknologier, der kan sætte skub i den grønne omstilling,” siger borgmester i Albertslund, Steen Christiansen.


Ny by får vinger i Frederikssund
I Frederikssund er det byudviklingsprojektet Vinge, hvor det primært handler om, at etablere fremtidens datanetværk i forbindelse med den kommende by.

”Den nye by Vinge bliver Danmarks første fuldt elektriske by baseret alene på vedvarende energi med op til 20.000 indbyggere, og det er helt naturligt for os at stille Vinge til rådighed for implementering af fremtidens digitale infrastruktur og Smart-City løsninger,” siger borgmester John Schmidt Andersen.


Greater Copenhagen kan blive endnu ’greater’
Arbejdet med konkrete initiativer i kommunerne i samarbejde med Cisco er nu påbegyndt, hvor man vil forsøge at koble de forskellige projekter i kommunerne tæt sammen. Samtidig vil partnerne fremadrettet invitere andre kommuner til at deltage i initiativer.


I øjeblikket deltager følgende i samarbejdet:

  • Cisco
  • Københavns Kommune
  • Albertslund Kommune
  • Frederikssund Kommune

 

  • AAU – som videnpartner
  • CLEAN
  • Gate 21