Konferencen fandt sted i MusikTeatret i Albertslund og samlede mere end 150 deltagere fra kommuner, lysleverandører, forsyningsselskaber og rådgivere. Huset var til dagen omdannet til både konferencecenter og udstilling, hvor der var massevis af stande med eksempler på lysarmaturer og nytænkning inden for lysområdet.

Også området udenfor MusikTeatret var til formålet inddraget til udstilling af mastearmaturer, og det blev til mange
snakke på kryds og tværs mellem forsyningsselskaber, producenter og kommuner.


Over 150 deltagere havde fundet vej til MusikTeatret i Abertslund, hvor By Land Lys konferencen fandt sted.

En udfordring kan vendes til innovation
Baggrunden for konferencen er, at kommunerne i løbet af de kommende år står for at skulle udskifte mere end 500.000 udendørsarmaturer. De gamle er nedslidte og forældede. Udgiften kan løbe op i mere end 2 milliarder kroner, anslår Elforsk, Dansk Energis forskningsfond.

"Selvom udfordringen er stor, står danske virksomheder stærkt på området," mente minister for klima, energi og bygninger Martin Lidegaard, som åbnede konferencen. "De nye armaturer er billigere og mere klimavenlige. Og så giver de et bedre lys. Danske virksomheder kan udvikle belysningsløsninger, som kan sikre erhvervsudvikling. Hele verdens øjne er rettet mod den udvikling på belysningsområdet, der er i gang i Danmark."

Efter ministeren var det "værtens" tur til at byde velkommen. Borgmester Steen Christiansen gav den korte version af Albertslunds udvikling på forsyningsområdet siden 1960’erne. Steen Christiansen havde fokus på det samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og kommune, styret af Gate 21, der skal sikre mere energirigtige indretninger af vores boliger. Ifølge Steen Rasmussen bliver næste udfordring digitaliseringen af samfundet, en opgave, der bliver helt central for kommunerne.

Steen Christiansen nævnte det nye DOLL-projekt, som betyder støtte til et lyslaboratorium i Hersted Industripark, hvor
fremtidens intelligente lys skal udvikles og løsninger eksporteres.

Nye former for partnerskaber
Et af formålene med konferencen var at bringe de forskellige led i lys-værdikæderne sammen. Det fandt sted ved to målrettede matchmaking sessioner, hvor der blev gået til kontakterne og indhentet oplysninger om hinanden og genereret idéer. På indlægssiden var der også inspiration at hente til nye samarbejdsmodeller og udbudsformer.

Således fortalte chefkonsulent, cand. jur. Lisbeth Hjortborg Jensen fra Rambøll Management om ESCO-udbud og Søren Hilbert, fra advokatfirmaet Rønne og Lundgren om udbudsfri OPI (offentlig privat innovation). ESCO (Energy Service Companies) er en forretningsmodel for energirenovering, hvor en ESCO-virksomhed i samarbejde med opgavestilleren gennem totalløsninger sikrer energibesparelser.


Arealet foran MusikTeatret dannede ramme for udendørsudstillingen.

Inspiration og ny teknologi
Eveline Jonkhoff fra The City of Amsterdam fortalte om Amsterdam, der er en af frontløberne inden for Smart City begrebet. Smart City retter fokus mod en mere holistisk måde at tænke byplanlægning på.

Under overskriften ’Space – people – ligh’ viste Simone Collon fra Arup Lighting eksempler på, hvordan man ved brug af stemningsskabende lysdesign kan være med til at brande sin by nationalt såvel som internationalt.

Professor i belysningsteknologi og design Marc Fontoynont fra Statens Byggeforskningsinstitut brugte eksempler fra sit mangeårige arbejde indenfor feltet og fortalte om LED-teknologiens muligheder såvel som udfordringer, inden han kastede bolden op til videre debat om, hvordan vi fremover kan tænke hele værdikæden ind i beslutningsprocesserne omkring belysning i fremtidens byer og rum.

Konferencens sidste oplægsholder var videnskabsjournalist og forfatter Tor Nørretranders. Han rettede et kritisk blik på vores tilgang til fremtidens klimaudfordringer og vores måde at tænke løsninger inden for dette område på.

Konferencen BY LAND LYS blev arrangeret i samarbejde mellem Innovationsnetværket Dansk Lys, Albertslund kommune, kommunesammenslutningen GATE21 og ELFORSK.

Fakta
Arrangører: Innovationsnetværket Dansk Lys i samarbejde med Albertslund Kommune, Gate21 og ELFORSK.

Udstillere: Delux Denmark, Focus Lighting, iGuzzini, Innolumis, Lemvigh-Müller, Louis Poulsen, Luminex, North Sensor, Alfred Priess, Prolys.dk, Professionel Lamps Scandinavia, Riegens, S-Light og Thorn.