Af Jesper Tornbjerg
 
Knap to års strategisk energiplanlægning i kommunerne lakker mod enden, men det er uafklaret, hvordan der skal følges op bl. a. for at sikre en elektrificering af varme- og transportsektoren.
 
"Vi mener, det vil være en god idé at føre arbejdet med strategisk energiplanlægning videre og løbende sikre at planerne revideres.
Hvis kommunerne ikke viderefører arbejdet, er der fare for at tabe den værdifulde viden og det samarbejde, der er bygget op mange steder i landet," siger chefkonsulent Thomas Capral Henriksen fra Dansk Energi og peger på, at en vej frem kan være at integrere nogle af erfaringerne i Energistyrelsens projektbekendtgørelse, som kommunerne administrerer efter.
 
Kommunerne har pligt til at lave varmeplanlægning, men kommunerne har ikke pligt til at samarbejde med andre kommuner om at udnytte regionale ressourcer bedst muligt. Derfor er der fare for, at kommunerne tænker i siloer, og at de suboptimerer.
 
Med den strategiske energiplanlægning har kommunerne derfor flere steder i landet med støtte fra Energistyrelsen analyseret nye samarbejdsmuligheder. Fx har hovedstadskommunerne, Region Hovedstaden og lokale forsyningsselskaber med partnerskabet 'Energi på Tværs' identificeret betydelige samdriftsfordele i et område med vildt mange varmeselskaber.
 
Andre steder i landet har kommunerne i samarbejde med energiselskaber forsøgt at finde veje frem for varmepumper som erstatning for individuelle oliefyr og som alternativ til biomassefyrede anlæg på kraftvarmeværker.
 
"I halvandet år har vi sat øget fokus på energieffektivitet og vedvarende energi. Projekterne viser, at der er en stor rolle at spille for kommunerne i at facilitere samarbejde og sikre momentum. Lige nu er der et beslutningstomrum fra statens side, men vi har brug for lovgivning for at forebygge, at ressourcerne bliver brugt to gange," sagde formanden for KL's teknikog miljøudvalg, borgmester Jørn Pedersen (V) fra Kolding Kommune, for nylig på en afslutningskonference for partnerskaberne.
 
KL vil sammen med Danske Regioner søge dialog med regeringen om en løsning, så den strategiske energiplanlægning kan fortsætte.
Ifølge Jens Stenbæk (V), der er formand for Region Sjælland og næstformand i Danske Regioner, giver planlægningen god mening:
 
"Grøn vækst og reduktion i klimapåvirkningen fylder meget i regionernes arbejde. Partnerskaberne har skabt tillid, og der er gennemført konkrete projekter. Der er fare for, at arbejdet nu havner i et vakuum, så jeg vil godt appellere til fortsat opbakning fra staten. Grøn omstilling kommer ikke af sig selv – staten har brug for kommunerne og regionerne, og vi står klar," sagde Jens Stenbæk på konferencen.
 
En række energiselskaber har været involveret i partnerskaberne.
Direktør Per Martlev Hansen fra Bornholms Forsyning mener, at arbejdet har været nyttigt, men med for snævert fokus på CO2-gevinster. Han har savnet mere fokus på brugerøkonomi, selskabsøkonomi og samfundsøkonomi.
 
Artiklen gengivet fra Nyhedsbladet Dansk Energi Nr. 21 – Oktober 2015