Ansøgning

Hvem kan ansøge?

Bypartner skal være en non-profit organisation eller en offentlig myndighed, som fx en kommune, områdefornyelse eller universitet. LEAD-partner skal være en offentlig myndighed.

 

Hvem bestemmer temaet for netværket?

Det er LEAD partner og bypartnerne, der beslutter, hvad temaet skal være. Temaet skal være i overensstemmelse med URBACTs fem fokusområder. Læs mere under ‘Fordele’.

 

Vi har en god idé, men vi mangler et netværk?

Kontakt det nationale URBACT kontaktpunkt. Vi hjælper gerne med at sætte jer i forbindelse med europæiske byer, når der er åbne ansøgningsrunder. Se mere under ‘Kontakt’.

 

Hvornår er den næste ansøgningsrunde?

Der er små ansøgningsrunder løbende med korte frister. Næste store ansøgningsrunde forventes i medio 2022, når programperioden for URBACT IV starter. Hold dig orienteret på denne hjemmeside, tilmeld dig vores nyhedsbrev eller følg med på Twitter.

Krav til deltagere 

Krav til LEAD partnere:

  • Offentlig lokal myndighed fx kommune eller offentlig ejet lokal institution
  • Én by kan være LEAD partner for ét netværk af gangen

Krav til bypartnere:

  • Offentlig lokal myndighed fx kommune, offentlig eller semi-offentligt ejet institution
  • Indflydelse på politikudvikling, design og/eller implementering
  • En by kan deltage i maks. to netværk samtidig

Krav til ikke-by partnere:

  • Lokale, regionale eller statslige myndigheder
  • Universiteter og forskningscentre
  • Almennyttige non-profit organisationer med finansiering, tilsyn eller halvdelen af bestyrelse/ledelse udpeget af offentlig myndighed
  • Der er plads til maks. to non-city bypartnere i hvert netværk

 

Varighed

URBACT III-programmet dækkede perioden 2014 til 2020.

Europa Kommisionen vedtog i december 2019, at URBACT fortsætter fra 2021-2027.

Finansiering

96,3 mio. euro.

Nyhedsbrev

Hold dig orienteret gennem nyhedsbrevet direkte til din indbakke. Tilmeld dig her.

Twitter

Du kan også følge URBACT Danmark på Twitter. 

URBACT netværk

450+ byer har de seneste 7 år været engageret i 79 netværk

9 danske byer har siden 2008 været med i 15 netværk

5 danske byer er i 2021 med i 6 netværk