URBACT

URBACT står for Urban Action og skal hjælpe byerne med at netværke, lære af hinandens oplevelser, få undervisning af de bedste eksperter og identificere god praksis til forbedring af de kommunale politikker, strategier og planer. Tanken er derfor, at ved at arbejde sammen kan byerne udvikle bæredygtige løsninger på fælles udfordringer. URBACTs mission er dermed at styrke samarbejdet mellem europæiske byer for at accelerere en bæredygtig byudvikling og udvikle løsninger til byernes udfordringer.

URBACT er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og har som led i at opfylde EUROPA 2020 strategien fokus på byernes udvikling. Programmet har med stor succes eksisteret siden 2002. URBACT III-programmet for perioden 2014 til 2020 er afsluttet. Det nye URBACT IV program er ‘an evolution, not a revolution’ og bygger videre på tidligere programmers arbejde. Programperioden for URBACT IV er fra 2021 til 2027.

Det nye program IV er under opbygning – læs mere her.
Siden her nedenfor vil blive opdateret, når programmet er mere fastlagt.

 

Hvad vil det sige at være med i et URBACT netværk?

Et URBACT netværk består af 7-10 byer, kaldet bypartnere, fra EU medlemslandene, Norge og Schweiz.

Bypartnerne i et netværk har en fælles udfordring, som tematisk falder inden for fem bæredygtige byudviklingstemaer:

  • integreret byudvikling
  • miljø
  • byledelse
  • social inklusion og
  • økonomi 

URBACT netværk består af:

  • 1 LEAD partner (projektleder)
  • Partnerbyer (bypartner eller non-city partner)
  • 1 ekspert (proces og faglighed)
  • 7-10 byer med i ét netværk

 

Hvem står for netværket?

Et netværk ledes af en LEAD partner, det vil sige den bypartner, der påtager sig projektledelsen af netværket. LEAD partner koordinerer og arrangerer netværksmøderne sammen med LEAD eksperten og værtsbyen.

Det er LEAD partner, som sammen med URBACT-sekretariatet i Paris og de nationale kontaktpunkter står for at få bypartnere med i ansøgningsprocessen, når URBACT-programmet har Open Calls. LEAD partner sætter temaet for netværket og holder styr på økonomien undervejs.

 

Vær med – dit medlemskab i URBACT

Med URBACT får din by mere end europæisk vidensudveksling og strategiudvikling.

“Deltagelse i URBACT-netværket betød for os, at vi lige pludselig havde midlerne til at kunne lave en formaliseret arbejdsgruppe lokalt, som kunne give den gas. Det gav energi og momentum til at løse en kompleks problemstilling i Sydhavnen, hvor vi satte ind med en lokal beskæftigelsesindsats og fik politisk opmærksomhed. Et projekt, der virkelig har gjort en forskel lokalt”.
Øystein Leonardsen, Områdefornyelsen Sydhavnen. URBinclusion 2016-2019

“Vi kan allerede mærke efter det første år, at vi har fået en større bane at spille på. URBACT netværket giver os legitimitet til at fokusere på innovation og udvikling, og vi bliver udfordret og får sparring på det, vi allerede gør. Vi etablerer helt nye samarbejder og netværket har givet os nogle vigtige benspænd, der inspirerer os. Højdepunkterne indtil nu har været de transnationale møder og ikke mindst URBACT Campus i Riga, der gav et kompetenceløft og indsigt i andre byers projekter.”
Lars-Ole Vestergaard, Musikskolen Aarhus. On Stage 2018-2020

 

Netværk

I møder ligesindede og bliver en del af et fagligt stærkt netværk på tværs af Europa. Efter 3 år står I med en færdig plan, har lært fra byer med geniale løsninger eller jeres strategi er blevet til virkelighed.

 

Viden

URBACT er et videnscenter med erfaringer og løsninger fra hele Europa. Gå på opdagelse i best practice værktøjerne på www.urbact.eu eller deltag, når URBACT hvert andet år afholder en festival med videndeling som formål.

 

Kompetence

En vigtig del af succesfuld planlægning og implementering er måden, det bliver gjort på. Derfor underviser de bedste eksperter de deltagende byer i metode og proces, på det vi kalder Campus. Man skal være med i et aktivt URBACT netværk for at få tilbuddet.

 

URBACT medfinansierer alle netværk med 75%. I praksis betyder det, at en bypartner – fx en kommune – i en projektperiode på 3 år modtager ca. kr. 700.000,-.

Hvad er en bypartner?

En bypartner er den organisation, der står for den lokale projektledelse. I Danmark er det indtil videre kommunernes forvaltninger eller kommunalt ejede organisationer, der har påtaget sig rollen som bypartner fx Musikskolen i Aarhus, områdefornyelser og Loop City sekretariatet. Men i praksis er der mulighed for at andre organisationer kan være bypartnere, så længe de er non-profit. URBACT-programmet støtter alle bystørrelser.

 

To faser

Et netværk kører i to faser over en periode på 3 år. Fase 1 udgør de første 6 måneder, hvor bypartnerne lærer hinanden at kende og fastlægger målsætningerne for netværket. Fase 2 afholdes over 2,5 år. I denne fase udarbejder bypartnerne handlingsplaner eller implementere bæredygtige løsninger lokalt afhængig af, hvilken type netværk de deltager i – nogle netværk er strategisk udviklende, mens andre fokuserer på at implementere planer, der allerede ligger klar.

 

De lokale projektgrupper

Hver bypartner i et netværk er ansvarlig for at mobilisere en lokal projektgruppe, der består af flere interessenter. Det er ofte både myndigheder, civile og private aktører, der deltager.

 

Varighed

URBACT III-programmet er afsluttet.

URBACT IV er det nye program fra 2021 til 2027. Læs mere her.

LinkedIn

Du kan også følge URBACT Danmark på Linkedin.

URBACT netværk

450+ byer har de seneste 7 år været engageret i 79 netværk

9 danske byer har siden 2008 været med i 15 netværk

5 danske byer er i 2021 med i 6 netværk

KONTAKT

Malene Slotø Schacke, Specialkonsulent
ERHVERVSSTYRELSEN
E-mail: maslsc@erst.dk