Værktøjer

Her kan du læse mere om de mange værktøjer Gate 21 som er udviklet i projekter. Klik på billedet for at læse mere.

REN Proces

Solceller

I Danmark har vi en vision om at omstille vores energisystem til vedvarende energi inden 2050. Den omstilling kræver, at vi fokuserer på en række vedvarende energiteknologier.

Totalværdimodellen

Totalværdimodellen er et værktøj, som en bygherre kan anvende i et renoveringsprojekts indledende faser, hvor bygherren tager en række strategiske og afgørende beslutninger.

REN Proces

REN PROCES tilbyder værktøjer, der organiserer byggeprocessen ved energirenovering med fokus på
– Tidlig inddragelse af alle aktører
– Minimering af konflikter i processen
– Løbende dialog
– Udvikling af byggeløsninger til alment og offentligt byggeri

REN Proces

REN PROCES tilbyder værktøjer, der organiserer byggeprocessen ved energirenovering med fokus på
– Tidlig inddragelse af alle aktører
– Minimering af konflikter i processen
– Løbende dialog
– Udvikling af byggeløsninger til alment og offentligt byggeri