Torsdag den 26. januar var kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner inviteret til Plan C’s Ud&Se-arrangement på Vallensbæk Skole. Forskellene mellem et konventionelt ventilationsanlæg og et nyt lavtryksventilationsanlæg var midtpunkt for arrangementet.


Det særlige ved det lavtryksventilationssystem, som Plan C har installeret er, at ventilationen foregår ved lavt tryk, samtidig med at luften fordeles i rummet gennem diffuse loftsplader, der tillader en tilpas jævn fordeling ved en tilpas lav hastighed.


Ved Ud&Se-arrangementet fik deltagerne mulighed for at opleve ventilationen ved hjælp af røg, der viste, hvordan luften bliver fordelt i rummet.


Ph.d. studerende ved DTU Byg Søren Terkilsen fremviste data fra demonstrationsprojektet i de to klasselokaler. Resultaterne af forsøget viser, at energiforbruget er reduceret med 50 % samtidig med, at komforten for lærere og elever er væsentligt forbedret:


“Eleverne oplever en markant forbedring af luftkvaliteten og det øger både trivslen og indlæringsevnen hos eleverne – de når 5 % mere og laver 50 % færre fejl” Søren Terkilsen, Ph.d. studerende DTU Byg.


Under arrangementet spurgte de over 40 deltagere interesseret ind til de samfundsøkonomiske aspekter af forsøget, ligesom der blev spurgt flittigt ind til tilbagebetalingstiden på installationen. Disse emner vil der, blandt andre, blive arbejdet videre med i Plan C’s fortsatte arbejde med forsøgsprojektet.