Der blev stemt på prioriteringen af indeklimafaktorer til seminaret på Building Green. Foto: Gate 21

 

Af Lene Ulsted Carlsen

 

Blandt flere forhold som påvirker indeklimaet, blev særligt ventilation fremhævet, da Energiforum Danmark og Gate 21 holdt seminar på byggemessen Building Green den 28. oktober 2015, hvor op mod 80 deltagere dukkede op. Fokus for seminaret var indeklima i de danske skoler – og tog udgangspunkt i Gate 21-projektet ’Skolerenovering i en helhed.’

”Ventilationsmængden er meget lavere i skoler end i kontorer, fordi der stilles færre krav til skolebyggeriet. Og det er synd, for flere undersøgelser viser, at frisk luft har effekt på elevernes præstationer,” sagde Christian Anker Hviid, adjunkt ved DTU BYG. Han henviste til en ny undersøgelse fra Århus Universitet, hvor eleverne præsterede op til 7 procent bedre med øget tilførsel af luft, hvilket stemmer overens med Gate 21’s erfaringer fra Plan C-projektet om lavtryksventilation.

Ventilation påvirker andre faktorer
Samtidig pointerede Christian Anker Hviid, at der ved mekanisk ventilation er mange hensyn, der skal tages til eksempelvis filtrering, natkøling og varmegenindvinding. Og til at den mekaniske ventilation påvirker andre indeklimafaktorer som eksempelvis lys, støj, træk og æstetik.

”Jeg vil gerne slå på tromme for ventilationslofter, der har den fordel, at de giver en fordeling af luften og dermed ikke skaber træk og forbedrer lokalets akustik,” nævnte Christian Anker Hviid, som en ventilationsløsning, der tager hensyn til andre indeklimafaktorer.

Og netop det at kombinere flere elementer i indeklimaløsninger – som eksempelvis ventilationslofter – og udvikle helhedsorienterede løsninger, som ikke spænder ben for hinanden i det samlede indeklima-regnskab – det handler Gate 21-projektet ’Skolerenovering i en helhed’ om.

Frisk luft – en del af det samlede indeklimabillede
Projektet ’Skolerenovering i en helhed blev også præsenteret på seminaret af Martin Dam Wied, programleder for Byg og By i Gate 21.

Projektet vil udvikle og demonstrere nye indeklimaløsninger på case-skolen Skovlunde Skole Nord i Ballerup ud fra en helhedsorienteret tankegang. At prioritere løsninger på forskellige indeklimaproblemer om eksempelvis lyd, lys, luft og lugt er en naturlig del af arbejdet – og ses i forhold til økonomiske og tidsmæssige ressourcer.

På seminaret blev deltagerne netop bedt om at prioritere, hvilke indeklimafaktorer de anså som vigtigst i forhold til skoler. Og vinderen blev ventilation, skarpt efterfulgt af akustik og belysning.

Resultaterne fra afstemningen førte ind i en paneldebat bestående af:
• Christian Anker Hviid, adjunkt ved DTU BYG,
• Henrik Jagd Nissen, Afdelingsleder for Arkitektafdelingen i Bascon,
• Mads Bo Bojesen, chef for Center for Ejendomme i Ballerup Kommune og bestyrelsesformand for Energiforum Danmark
• Jørgen Bruun Christensen, konsulent Danmarks Lærerforening

 IMG_0346-red
 Jørgen Bruun Christensen (foran), konsulent i Danmarks Lærerforening, så gerne at brugerne blev inddraget mere i skolerenoveringer. 
Fra venstre bagved: Christian Anker Hviid, DTU BYG, Henrik Jagd Nissen, Bascon, og Mads Bo Bojesen, Ballerup Kommune. Building Green. Foto: Gate 21