Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i byerne

Om vi taler verdens megabyer, europæiske storbyer, den danske hovedstad eller de mange større eller mindre byer og lokalsamfund i resten af landet, så trækker urbaniseringen både udfordringer og mulige løsninger med sig.
I Danmark er vi verdenskendte for at skabe byer, der er gode at bo og leve i. Samtidigt har vi gode forudsætninger for at bygge grøn bro mellem metropol og opland og tænke grønne løsninger på tværs af alle relevante aktører – regioner, kommuner, virksomheder og universiteter – det gælder for udviklingen af grøn energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, digitale løsninger og bæredygtige bygninger.

De grønne løsninger er også det, vi skal leve af. Energieffektive løsninger til bygninger kan frem mod 2035 skabe mellem 13.000 og 26.000 nye jobs. Smart City-løsninger kan skabe mellem 26.000 og 33.000 nye job frem til 2025.

Gate 21 er særlig stærk på at skabe samarbejder mellem kommuner og bringe ny viden fra universiteter og førende virksomheder i spil i offentlig privat innovation. Målet er at skabe nye mere bæredygtige løsninger og forretningsmodeller, som ved test, demonstration, markedsdialog og brugerinddragelse udvikles til at blive implementeret i større skala.

 

Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i byerne

Om vi taler verdens megabyer, europæiske storbyer, den danske hovedstad eller de mange større eller mindre byer og lokalsamfund i resten af landet, så trækker urbaniseringen både udfordringer og mulige løsninger med sig. I Danmark er vi verdenskendte for at skabe byer, der er gode at bo og leve i. Samtidigt har vi gode forudsætninger for at bygge grøn bro mellem metropol og opland og tænke grønne løsninger på tværs af alle relevante aktører – regioner, kommuner, virksomheder og universiteter – det gælder for udviklingen af grøn energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, digitale løsninger og bæredygtige bygninger. De grønne løsninger er også det, vi skal leve af. Energieffektive løsninger til bygninger kan frem mod 2035 skabe mellem 13.000 og 26.000 nye jobs. Smart City-løsninger kan skabe mellem 26.000 og 33.000 nye job frem til 2025. Gate 21 er særlig stærk på at skabe samarbejder mellem kommuner og bringe ny viden fra universiteter og førende virksomheder i spil i offentlig privat innovation. Målet er at skabe nye mere bæredygtige løsninger og forretningsmodeller, som ved test, demonstration, markedsdialog og brugerinddragelse udvikles til at blive implementeret i større skala.

Unikt samarbejde skaber prisvindende klimaløsninger

DOLL samarbejder lokalt, nationalt og globalt for at udvikle og teste intelligent udendørs LED-belysning, der kan give kommuner energibesparelser på op til 80 procent.

LIGHTING METROPOLIS KASTER LYS OVER BÆREDYGTIGE LØSNINGER

En intelligent belysningsløsning kan skabe tryghed og velvære for de mennesker den lyser på. Lighting Metropolis er et visionært samarbejde, der har sat Greater Copenhagen på landkortet som en ledende lysmetropol.

Data kan beskytte
os mod klima-
forandringer

Udfordringer i forhold til klimaforandringer er sjældent afgrænset til én kommunegrænse. Ved at bruge data fra forskellige kommuner, udvikler og tester Den Regionale Datahub løsninger, der fremtidssikre vores byer.

Byggeri med en bæredygtig plan

Vores bygninger vejer tungt i energiregnskabet. Plan C er et skridt mod at gøre vores byer bæredygtige ved at indtænke grønne, innovative løsninger i renoveringen af vores boliger.

DOLL

Verdensmål 11 understreger, at bæredygtighed uundgåeligt indebærer investeringer i grønne offentlige rum og forbedringer af byplanlægningen.

Ønsket, om at investere i bæredygtige tiltag, er stærkt i mange kommuner, men stramme budgetter og ressourcer, der konstant skal prioriteres og optimeres, kan gøre det være vanskeligt for den enkelte kommune at navigere i junglen af nye teknologier og smarte løsninger.

DOLL har derfor som vision at vejlede kommuner om, hvordan de kan finde de løsninger, der giver bedst mening for dem og hjælper med at træffe de bedst kvalificerede beslutninger inden for både udvikling, implementering og investering.

Rygraden i DOLL er den intelligente udendørs LED-belysning, som parterne udvikler, tester og demonstrerer på Europas største levende laboratorium i Hersted Industripark i Albertslund.

Kommunerne skal på grund af lovgivning skifte den gamle gadebelysning – og den nye LED-teknologi kombineret med intelligent styring kan give kommunerne energibesparelser på mellem 50-80 procent.

DOLL samarbejder både lokalt, nationalt og globalt, og det unikke ved DOLL ligger ikke mindst i samarbejdet og innovationen mellem de mange partnere i projektet. Det er blandt andet en af grundene til at DOLL i 2018 blev udråbt til at være en af de bedste danske klimaløsninger.

LIGHTING METROPOLIS

Lighting Metropolis skaber ny banebrydende viden om intelligent belysning og dens indvirkning på mennesker. For at opnå FN’s verdensmål 11 om en bæredygtig udvikling, er vi nødt til at ændre den måde, vi styrer og indretter vores byrum, og her spiller intelligente belysningsløsninger en vigtig rolle i forhold til at skabe tryghed og tilgængelig for mennesker i verdens byer.

Projektet har samlet kommuner, regioner, universiteter, organisationer og virksomheder i et visionært samarbejde om at udvikle, teste og demonstrere de bedste belysningsløsninger. Det har sat Greater Copenhagen på landkortet som en ledende lysmetropol.

Lighting Metropolis har i dag over 25 innovative demonstrationsprojekter, der dækker forskellige områder fra sundhed og sikkerhed til miljø og holdbarhed. Et eksempel er Psykiatrisk Center Ballerup, der sammen med Lighting Metropolis tester, hvordan lys kan havde en positiv effekt på handlingen af patienter med en spiseforstyrrelse.

Mens et andet projekt er cykelstien mod Lærkeskolen i Stenløse. Her kan børnene med en særlig sender i deres cykelhjelm aktivere lys i sjove dyrefigure langs stien. Det sparer på energien, øger sikkerheden og lysten til at cykle. Samtidig indsamler senderen anonymt data, der er med til at udvikle fremtidige lysprojekter. 

DEN REGIONALE DATAHUB

Skybrud, stigende trængsel og flere folk i byerne. Det er blot nogle af de store udfordringer, som danske kommuner skal finde nye løsninger på. En del af svaret er data.

Den Regionale Datahub handler om at skabe konkrete løsninger og vise mulige nye samarbejdsmuligheder.

De 20 medvirkende kommuner definerer deres konkrete udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering. Virksomheder inviteres herefter til at byde ind med deres ideer, og de udvalgte løsningerne testes, evalueres og præsenteres.

Ved brug af kommunernes data skaber Den Regionale Datahub konkrete løsninger, der kan udbredes og implementeres i mange kommuner og dermed gøre driften af byer mere effektiv og bæredygtig – for ofte er problemet ikke afgrænset til én kommunegrænse.

Med data kan vi eksempelvis få trængslen til at glide nemmere, vi kan gøre forholdene bedre for cyklister, når der er vejarbejde, og vi kan undgå oversvømmende kældre, når der varsels skybrud og ekstremregn.

PLAN C

Bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis vi ikke ændrer den måde, vi bygger på. Vores bygningsmasse står for over 40 procent af vores energiforbrug, og vi kan derfor tage et stort skridt mod mere bæredygtige byer, hvis vi indtænker grønne, innovative løsninger i renoveringen af vores boliger.

Den nytænkning er Plan C et godt eksempel på. Projektet tog konkret udgangspunkt i Albertslund Kommune, der stod overfor en stor renovering af byens almene boliger og ønskede at gøre byggeriet bæredygtigt. Det blev startskuddet til et stort samarbejde mellem seks kommuner, forskere og erhvervsliv, der over tre år udviklede og afprøvede løsninger, der nedbragte C02-udledningen og samtidig sikrede, at boligerne var af høj kvalitet, der holder i mange år.

Skal vi nå FN’s 11. verdensmål om bæredygtige byer og samfund, er det afgørende, at vi bygger videre på Plan C’s erfaringer og går til renoveringer og nye byggerier med et bæredygtigt mindset. Et mindset, der bør integreres i politikker og planer og stræbe mod ressourceeffektivitet byggeri, der modvirker og tilpasser sig klimaændringer.

Plan C har udarbejdet en række værktøjer, der gør det enkelt at integrere bæredygtige løsninger i byggeprocessen og guider samarbejdet mellem kommuner og virksomheder.