Verdensmål nummer 17 handler om politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på tværs af grænser. 

De politiske aftaler på internationalt, nationalt, regionalt og lokalt niveau om grønne omstillingsmål findes. Virksomhederne og vidensinstitutionerne har for længst meldt klar og er i fuld sving med løsningerne. Og borgerne står klar. Faktisk er klimasagen klart den vigtigste politiske dagsorden, hvis man spørger danskerne. Men omstillingen til et bæredygtigt samfund skal gå endnu stærkere. Skal vi bremse klimaforandringerne, skal vi beslutte os for et markant kursskifte på alle niveauer i samfundet – også i Danmark.

Gate 21 arbejder hver dag for at samle regioner, kommuner, virksomhederne og vidensinstitutionerne om at finde og teste veje til en gennemgribende grøn omstilling af vores samfund. Vi har derfor sat os for at lægge alle vores kræfter i at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst.

Vi har skabt mere end 100 grønne omstillingsprojekter til en samlet værdi af 900 millioner. I projekterne har vi samlet alle tre regioner i Greater Copenhagen, 83 procent af kommunerne i den danske del af geografien, ni vidensinstitutioner og 41 virksomheder.

Samlet har det gjort Gate 21 til en unik partnerskabsmodel og en af Danmarks ledende grønne organisationer, der sammen med vores partnere udvikler vi konkrete løsninger til hele Danmark.

 

Konkurrence-
dygtigt samarbejde

I Cleantech TIPP samarbejder kommuner med erhvervslivet om at udvikle bæredygtige løsninger, der hjælper kommunerne og samtidig sikre, at de grønne tiltag ikke bliver på bekostning af virksomhedernes konkurrencedygtighed.

Energi på lager

Når mere og mere af vores strøm bliver produceret fra vedvarende energikilder, rejser det spørgsmålet om, hvordan vi bruger den grønne strøm, når der er meget af den. Det spørgsmål søger REEL svar på.

Små virksomheder skaber store resultater

Små virksomheder kan spille en stor rolle i rejsen mod en bæredygtig omstilling. Carbon 20 tager fat på at udvikle og afprøve energisparende tiltag i partnerskaber mellem kommuner og private virksomheder.

Stærke partnerskaber bevæger folk

Hver dag rejser den gennemsnitlige dansker 39 kilometer, og langt størstedelen af disse kilometer bliver tilbagelagt i bil. Ved at gøre energieffektive transportformer mere tilgængelige, er det lykkedes Formel M at rykke ved danskernes transportvaner.

CLEANTECH TIPP

Der er et stort behov for at skabe nye innovative grønne løsninger inden for en række komplekse områder – og den opgave kan kommunerne ikke løfte alene. Som FN’s verdensmål 17 peger på, er der brug for stærke samarbejder for at realisere en bæredygtig udvikling.

Cleantech TIPP kigger på, hvordan vi kan accelerere nye løsninger og motivere til bæredygtighed gennem offentlig-private innovationssamarbejder, så den offentlige efterspørgsel på bæredygtige tiltag bliver matchet med virksomhedernes innovative løsninger. Det styrker kommunernes indkøb og forbedrer virksomheders muligheder for udvikling og afsætning af nye grønne løsninger.

Cleantech TIPP har søsat en række af forsøgsprojekter, der tester virksomhedernes grønne ideer. Et eksempel på det er regnvandsbede, der tilbageholder regnvand fra veje og tage. Samtidig gavner bedene beplantningen og skaber gode robuste vækstbetingelser og grønne byrum uden miljøbelastning af grundvandet.

Erfaringerne fra forsøgsprojekter leder videre til udvikling af nye værktøjer, der kan fremme bæredygtighed og samtidig hele tiden har øje for kommercialisering og skalering for at sikre, at løsningerne er konkurrencedygtige.

REN ENERGI LOLLAND

På Lolland produceres der tre gange så meget strøm, som der forbruges på øen. Udfordringen er derfor – Hvordan bruger vi den grønne strøm på en fornuftig måde, når der er meget af den? Og kan energien måske ligefrem fyldes på et lager?

Det er nogle af de spørgsmål REEL søger svar på gennem et demonstrationsprojekt på Lolland. Projektet vil se på perspektiverne i at inddrage borgernes og virksomheders egne bygninger i arbejdet med at balancere elnettet og anvende den grønne strøm, når den er tilgængelig.

Bliver projektet en succes, vil løsningen være til gavn for både forbrugeren og vores klima. Samtidig kan løsningen også bidrage til at balancere elnettet, hvilket er et stigende behov efterhånden som mere og mere af vores strøm bliver produceret fra vedvarende energikilder, der jo producerer strøm alt efter hvor meget vinden blæser og solen skinner.

Testresultaterne vil også blive brugt til at udarbejde mulige forretningsmodeller for fleksibel energianvendelse i bygninger og taler dermed ind i FN’s 17. verdensmål om at udnytte teknologi og vidensdeling til at fremme innovation og bæredygtig udvikling.

CARBON 20

FN’s Klimapanel advarer mod de konsekvenser, som de forventede temperaturstigninger på jorden kan få for fremtidens generationer. Carbon 20 har taget fat på denne udfordring ved at udvikle og afprøve bæredygtige tiltag i partnerskaber mellem kommuner og private virksomheder.

Den private sektor stod i 2011 for 38 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark. Derfor satte Carbon 20 samme år særligt fokus på, hvordan kommuner kan støtte op om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder.

FN’s 17. verdensmål peger på, at en bæredygtig udvikling kun kan realiseres gennem stærke samarbejder og understreger vigtigheden af at dele ideer for at fremme innovation.

I Carbon 20 indgik syv kommuner partnerskab med universiteter og 119 lokale virksomheder og satte gang i en lang række forskellige forsøgstiltag. Tiltag, der handlede om alt fra skære ned på oksekød i kantinen til regulering af temperaturen i serverrum.

Målsætningen for partnerskaberne har været, at de deltagende virksomheder skulle spare 20 procent på deres udledning af drivhusgasser. Ved projektets afslutning havde virksomhederne i gennemsnit sparet 21,5 procent CO2.

FORMEL M

Hver dag rejser den gennemsnitlige dansker 39 kilometer, og langt størstedelen af disse bliver tilbagelagt i en privatbil. Det skaber trængsel på vejene, fører til høj CO2-udledning og dårligt helbred.

Missionen med Formel M var at påvirke danskernes transportvaner i en mere bæredygtig retning ved at gøre fleksible, energieffektive transportformer mere tilgængelige og attraktive.

Verdensmål 17 peger på, at bedre adgang til teknologi og viden er en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation. Grundpillen i Formel M har været en stærk vidensdeling mellem erhvervsnetværk og kommuner, der har givet den nødvendige fundament til at udvikle en lang række grønne tiltag og forsøgsprojekter.

Simple tiltag som for eksempel at sørge for, at der venter el-cykler på stationen, kan det gøre en togtur til og fra arbejde mere overskuelig og få folk til at lade bilen stå. Gennem forsøgsprojekter som disse har Formel M sparet 1.660 ton CO2 per år.

Gennem stærke partnerskaber mellem kommuner, regioner og virksomheder har projektet formået at samle en unik viden om og ændre de medvirkendes transportvaner i en grønnere retning. Virksomhedernes erfaringer har kommunerne brugt til at forankre den bæredygtige tankegang i nye aktiviteter og transportpolitikker. Hvordan kommunerne planlægger byrummet er nemlig afgørende for, hvordan vi transporterer os.