Se eller gense de vigtigste pointer fra konferencen Smart City – Smarte kommuner, bæredygtige byer, som Gate 21 afholdte sammen med NRGi.
 
Nøglen i den digitale omstilling
”Vi står over for en sindssyg kompleks opgave, der er meget mere omfattende end den grønne omstilling – nemlig at skabe fremtidens ’Smart Cities’. Et begreb, som for de fleste stadig synes at være noget abstrakt og ubestemmeligt noget,” fortalte forsker Martin Brynskov fra Aarhus Universitet og sagde videre:
 
”En af de vigtigste pointer fra dagen er, at man skal udvikle løsninger, som andre kan hugge. Det er nøglen i den digitale omstilling.”
 
Byerne skal tage styringen
En gennemgående pointe fra dagen var, at arbejdet med Smart Cities kræver, at vi organiserer os på nye måder – vi skal tænke på tværs af traditionelle skel og siloer. 
 
”Den teknologiske udvikling finder sted på flere niveauer og kommer til at udfordre den måde, vi har indrettet vores samfund på. Den kommer til at skabe nye måder at tænke nye byer på og nye måder at tænke samfund på, sagde Steen Christiansen, borgmester i Albertslund og formand for bestyrelsen i Gate 21.
 
Denne nye måde at tænke samfund på, kræver en ”klar strategisk byledelse”, fortalte minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen og uddybede: 
 
”Der bliver stillet nogle helt nye krav til borgmestre, byråd og dem, der er nærmest borgerne. Der er ingen tvivl om, at de nye digitale muligheder åbner for helt nye måder at strukturere vores liv på, at strukturere byerne, produktionen, forbruget og infrastrukturen på. Det kan for eksempel være sårbandager, der sender et signal til et nærliggende hospital, når det skal skiftes. Det kan være intelligent trafikstyring, som leder den enkelte bilist igennem de mindst trafikerede dele af byen. Og det kan være energitavler i de enkelte hjem, som for eksempel sikrer, at vaskemaskiner og tørretumblere kører om natten, når strømmen er billig.”
 
International inspiration
Gate 21’s direktør, Poul Erik Lauridsen, deltog i konferencen og fremhæver, at det er vigtigt med internationalt udsyn, når man skal udvikle smarte løsninger, men at vi skal samarbejde nationalt for at gå forrest i omstillingen. 
 
”Jeg synes faktisk en af de centrale pointer her i dag har været at det er godt at lade sig inspirere internationalt, men man får meget mere ud af det nære samarbejde med sin nabokommune. Det er der, hvor vi hurtigst rykker fremad og får udviklet de nye løsninger,” sagde Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.