Af Maj Marie Carlsen

”Regeringen vil gerne have, at kommunerne udbreder solceller på kommunale bygninger. Men som reglerne er nu, er det meget vanskeligt for kommunerne at opsætte solceller.” Således fortæller Michael Petersen fra Skive Kommune, der i løbet af de seneste år har opført solcelleanlæg på kommunens bygninger til en samlet værdi af 45 mio. kr.


Michael Petersen var, sammen med Dansk Solcelleforenings rådgiver Per Henriksen, inviteret til at give deltagerne ved Gate 21’s arrangement overblik over reglerne på solcelleområdet.

Ifølge Michael Petersen har følgende ændringer betydning for kommunerne, når de skal opføre solcelleanlæg:

  • Ændring fra års- til timebaseret afregning af strøm fra solcelleanlæg. Ændringen betyder, at strømmen fra solcellerne skal bruges inden for den time, hvor den bliver produceret i modsætning til tidligere, hvor man kunne ’lagre’ overskydende strøm på elnettet og hente det igen, når solcelleanlægget ikke producerede nok til at dække egetforbruget.
  • Reduktion af afregningspris for el fra solcelleanlæg fra 1,30 øre/kWh til 60 øre/kWh i 10 år og 40 øre/kWh de følgende 10 år.
  • Fjernelse af støtte til jordbaserede anlæg med en effekt på over 6kW. Dette betyder, at solcelleejere ikke kan opføre større produktionsanlæg med en kapacitet, der er stor nok til at dække behovet i større bygninger.


Dispensation fra elforsyningsloven er nødvendig
Elforsyningsloven er endnu en væsentlig spiller for kommuner, der ønsker at udbrede solceller på deres bygninger. Ifølge elforsyningsloven skal kommuner oprette selvstændige selskaber, når kommunen modtager penge for at forsyne nettet med el.

Michael Petersen fortæller, at kravet om at stifte et elproduktionsselskab er dyrt for kommunerne, blandt andet fordi de skal betale skat af den el, de producerer til nettet. Derudover kan kommunerne ikke optage de sædvanlige favorable lån hos Kommunekredit, når solcelleanlæggene bliver kategoriseret som elproduktion i stedet for som elbesparelser.

Tidligere havde kommunerne mulighed for at få dispensation for kravet om selskabsstiftelse, når de opførte solcelleanlæg. Men dette er lige nu til politisk behandling.

”Krav om selskabsdannelse betyder, at kommunerne bliver sidestillet med private elproducenter, og det har de slet ikke råd til. Dispensation fra kravet om selskabsdannelse er en absolut forudsætning for, at kommunerne har råd til at opføre solcelleanlæg på deres bygninger,” fortæller Michael Petersen.   

Nye regler kræver et højt egetforbrug
På trods af de lovmæssige bespænd, som kommunerne har oplevet den seneste tid, er Michael Petersen og Per Henriksen enige om, at det stadig godt kan betale sig for kommunerne at opføre solcelleanlæg. Men det kræver, at bygningen selv kan forbruge mindst 60 % af den strøm, som anlægget producerer.

”De nye regler betyder, at kommunerne skal tænke rigtig meget over at placere solcelleanlæggene, så de producerer mest mulig strøm i de timer, hvor bygningen har det højeste egetforbrug. Derudover skal kommunerne begynde at se på anlæg med batteriløsninger, så de kan lagre den producerede strøm til senere brug,” fortæller Michael Petersen.

Download præsentationerne fra workshoppen her