Både København og Malmø forudser stort behov for el fra vindkraft i fremtiden og nye vindmøller i Øresund kan være med til at løse dette behov.

Københavns Kommune skal være CO2 neutral i 2025 og har som mål at få leveret 360 MW el fra vindmøller til den tid. Malmø Stad forventer et øget behov for elektricitet og har derfor brug for en stadig stigende produktion af vindenergi frem mod 2020.Inge Nilsson, Københavns Kommune, og Joachim Nordqvist, Malmø Stad, fortæller om samarbejdet omkring vindenergi i Øresund på Energi Øresunds fællesseminar 1. juni 2012 i Malmø.
Foto: Kenneth Løvholt


”Samarbejdet mellem Malmø og København om vindmøller i Øresund giver god mening fordi begge byer har store ambitioner med vedvarende energi og fordi el-produktionen i forvejen er bundet sammen i det europæiske el-net”, siger Inge Nilsson, projektleder i Københavns Kommune, og fortsætter ”samtidig er der meget vi kan lære af hinanden på tværs af Øresund, fordi der er så forskellig historie og tradition for elproduktion i de to lande”.

Københavns Kommune kigger på to områder i Øresund, hvor der kan opstilles kystnære møller tæt på København. Ved Aflandshage syd for Amager kan der stå op til 75 MW møller og ved Nordre Flint nordøst for Saltholm kan der stå op til 200 MW.Kort med mulig placering af vindmøller ved Nordre Flint og Aflandshage.


Hvis der sættes vindmøller op ved Nordre Flint, vil de ligge synligt midt i mellem Malmø og København, og samtidig understøtte begge byers klimamål.

Københavns Kommune har søgt om tilladelse til forundersøgelser på Nordre Flint og Aflandshage, og er klar til at gå i gang med de konkrete forundersøgelser med kortlægning af havbund, optælling af fugle osv. For at gennemføre projektet skal de to lokaliteter dog med i den statslige pulje til kystnære havvindmøller. Det bliver formentlig afgjort senere i 2012.

Malmø Stad arbejder i øjeblikket med en oversigtsplan for elforsyningen og en undersøgelse af mulighederne for placering af vindmøller i Øresund.

De to kommuner planlægger at holde et fælles seminar i efteråret 2012 om perspektiver, muligheder og udfordringer ved opstilling af vindmøller i Øresund.