Grønne virkemidler til kommunerne

De danske kommuner har en hovedrolle i at nå klimalovens målsætning om 70 procents CO2-reduktion i 2030. I Gate 21 har vi siden 2009 samlet kommuner, regioner, virksomheder og forskningen i Greater Copenhagen om at teste og skalere de bedste løsninger til at accelerere den grønne omstilling. Her præsenterer vi de vigtigste virkemidler, som kommunerne skal tage i brug hver for sig, i partnerskaber eller hvor de skal være med til at skubbe på borgernes adfærd og valg. Vi vil løbende udbygge oversigten med cases, links til rapporter, viden og projekter, overblik over frontløberkommuner og meget andet.

Mere energi fra sol og vind

Vores energisektor skal omstilles til 100 procent vedvarende energi. Det kræver, at kommunerne fokuserer på at finde egnede arealer hvor solceller og vindmøller kan opstilles.

Energibesparelser i boliger og kommunale bygninger

Vi skal undgå at fyre for fuglene. Blandt andet ved at isolere tag og bruge energiruder og energieffektive varmekilder. Det reducerer ikke alene CO2-udledningen, men giver også bedre indeklima og komfort.

Grønne offentlige indkøb

Kommuner og regioner bør forpligte sig til at fremme grønne indkøb i deres indkøbspolitikker. Eksempelvis med krav om at udbud inden for udvalgte områder skal bidrage til den ​cirkulære omstilling.

100 procent grøn transport

Vi skal omstille transportsektoren til 100 procent grøn transport. Kommunernes køretøjer og kollektive transportmidler bør derfor udskiftes til 100 procent grønne alternativer.

Grøn varme

Vi skal stoppe med at opvarme boliger og kommunale bygninger med olie og naturgas. Kommunerne kan blandt andet afholde kampagner og samarbejde med fjernvarmeselskaberne om at udbygge fjernvarmen.

Mere genbrug og genanvendelse i byggeriet

Vi skal genbruge langt flere byggematerialer. Kommuner og regioner kan for eksempel stille cirkulære krav i udbud og udvikle fysiske materialebanker til byggematerialerne.

Grønne alternativer til bilen

Der foregår en rivende udvikling indenfor nye mobilitetsløsninger og forretningsmodeller såsom mikromobilitet, selvkørende teknologi og let adgang til transport gennem digitale platforme.

Brug af data til at understøtte klimamål

Vi skal drive vores byer mere bæredygtigt og energieffektivt. Kommunerne bør styrke deres kompetencer inden for data og digital teknologi og arbejde med eksempelvis LED-belysning i kommunale udeområder.

Mindre plast og mere genbrug

Plastforbruget i den offentlige sektor belaster klimaet og bør mindskes. Kommuner og regioner kan eksempelvis skifte til andre materialer, øge sorteringen af genanvendeligt plast og stille krav i deres indkøb.

Ladestandere til elbiler

For at nå målet om en 100 procent grøn transportsektor kan kommunerne arbejde på at sikre ladestandere nok til, at både kommuner, regioner og private borgere fremover vælger grønne biler.

Mindre madspild

Madspild belaster klimaet og bør mindskes. Regioner og kommuner bør både minimere madspild fra egne køkkener og også påvirke borgerne til at nedbringe madspild fra husholdningerne.

Grønne pendlervaner

CO2-udledningen fra transport udgør cirka en tredjedel af den samlede udledning og ifølge prognoser, vil trafikken kun stige. I Danmark spilder bilister 83 millioner timer i trafikken hvert år.

 

Partnerskaber for lokal handling

Mange af de virkemidler, som får os i mål med en CO2-reduktion på 70 procent i 2030, kræver, at vi går sammen i nye innovative partnerskaber. I Gate 21 skaber vi netop grønne løsninger, innovation og vækst – sammen.