100 procent grøn transport

Transport udgør cirka en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Samtidig er biltrafikken og CO2-aftrykket derfra stigende.

For at nå vores mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030 er det derfor afgørende, at vi omstiller transportsektoren til 100 procent grøn transport. Kommuner og regioner anvender selv køretøjer til person- og transportkørsel og indkøber hvert år kollektive transportmidler.

Både køretøjer og kollektive transportmidler bør derfor udskiftes til 100 procent grønne alternativer.

 

 

Det kan kommunerne gøre selv

For at levere på målet om 100 procent grøn transport kan kommuner og regioner konkret arbejde med:

  • Udskifte den kommunale/regionale bilflåde til elkøretøjer
  • Udbrede elladeinfrastruktur ved at:
    – understøtte opsætning af elladestandere
    – understøtte elladeinfrastrukturen i kommunen/ regionen til privat og erhvervskørsel
  • Stille krav om grønne drivmidler i den kollektive trafik
  • Stille krav om grønne køretøjer i udbud af serviceydelser – eksempelvis ved taxikørsel, varelevering og byggeri.

 

Relevante projekter

Elbilviden.dk

Siden er din indgangsvinkel til neutral viden om elbiler og ladestandere.

Eksempler på lokal handling

Elbusser i Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har i 2019 som den første kommune stillet krav om elbusser i alle byens bybuslinjer. I dag kører der 20 elbusser i Roskilde. Ved at skifte til elbusser forventer kommunen at kunne spare omkring 1.400 ton CO2 om året.

Læs mere om Roskilde Kommunes nye elbusser her.

Senest har kommunen i 2021 indgået aftale om, at alle buslinjer over kommunegrænsen skal være på el. Og det giver god mening: for det har vist sig, at den samlede udgift for Roskilde Kommune bliver 0,4 millioner mindre end de eksisterende kontrakter med dieselbusser.

Læs mere her.

Vognpark på el i Ishøj Kommune

I Ishøj Kommune er 70 procent af kommunens biler skiftet ud til elbiler, og de resterende 30 procent bliver udskiftet løbende. I hjemmeplejen kører 12 ud af 14 biler på el – og hos medarbejderne er skepsis vendt til glæde ved de lydsvage biler.

Læs mere her.

Frederiksberg som elbilby

Frederiksberg Kommune lavede i 2019 en handlingsplan for at blive Danmarks Elbilby nummer 1. Det betyder, at 75 procent af de kommunale køretøjer i 2023 kører på grønne drivmidler – og 100 procent i 2030.

Læs planen her.

     

KONTAKT

 

Anna Thormann Boesen

Programleder

Kontakt mig