Brug af data til at understøtte klimamål

Databaserede løsninger og ny teknologi kan bane vejen for nye energi- og ressourceeffektive løsninger i den daglige kommunale drift og planlægning. Eksemplerne er mange. Sensorer i affaldsbeholdere kan reducere, hvor ofte vi tømmer dem med 70 procent. Ny LED-belysning på kommunale veje og stier kan øge energibesparelsen fra 50 til 80 procent ved brug af sensorer, der ’fanger’ bevægelse og kun tænder lyset her. Data om, hvordan vi bruger vores idrætshaller, kan øge udnyttelsesgraden med op til 50 procent. Overblik over, hvordan vandet løber ved ekstremregn, kan give indsigter, der reducerer behovet for at bygge nye regnvandsbassiner.

Udviklingen på dataområdet går hurtigt, og teknologierne er komplekse. Det stiller krav til at kunne integrere de nye teknologier og anvende data på tværs i de kommunale forvaltninger. Det stiller også store krav til kompetencer og viden om mulighederne. Fællesskaber, hvor man udvikler, tester og sammen indkøber grønne løsninger, er derfor et vigtigt middel til at komme hurtigere i mål.

 

Det kan kommunerne gøre selv

  • Udvikle en ambitiøs data- og digitaliseringsstrategi, der er åben for de nye løsninger og understøtter brug af data og digitale løsninger på tværs af forvaltningen.

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

Kommunerne kan i fællesskab styrke deres kompetencer inden for data og digital teknologi, så de er på forkant med udviklingen og de muligheder, der findes, når teknologien skal svare på klimaudfordringerne. I partnerskaber kan de:

  • Udvikle og teste løsninger sammen med virksomheder og universiteter og dele erfaringer.
  • Indgå fælles indkøbsaftaler på områder, hvor teknologien er moden til at skalere.
  • Udvikle skræddersyede kompetenceforløb.
  • Samarbejde om at afdække markedet for modne databaserede løsninger, der kan indkøbes i stor skala.

 

Relevante projekter

Fællesskab for Dynamiske Data

Fællesskab med kommuner og universiteter, der hjælper med at udvikle og teste digitale og databaserede løsninger, der fremmer grøn omstilling.

Sikker og Anvendt data

Projektet støtter innovation af grønne databaserede løsninger på tværs af kommuner, laver kompetenceløft og arbejder med at udvikle værktøjer, der kan afhjælpe arbejdet med data.

Den Regionale Datahub

Samarbejde på tværs af kommuner og virksomheder om at udvikle databaserede prototyper, der fremmer grøn omstilling.

Den Smarte Landsby

Projekt undersøger i samarbejde med lokale borgere fra tre landsbyer i Region Sjælland, hvordan data kan bidrage til, at deres landsby kan blive bedre, mere attraktiv, og tiltrække nye borgere.

Eksempler på lokal handling

Kommunalt fællesskab, der understøtter brug af data og nye løsninger i den grønne omstilling

Fællesskabet for Dynamiske Data er et tværkommunalt samarbejde, der skal understøtte arbejdet med dynamiske data i kommunerne. Fællesskabet har fokus på at samle kommuner om test og udviklingsprojekter, der bidrager til grøn omstilling – og inddrager de nyeste teknologiske løsninger. Fællesskabet har fokus på byens drift, byens flow, smarte bygninger, klima & vand og hvordan bruger vi naturen.

Læs mere om fællesskabet her.

Nyt digitalt værktøj hjælper kommuner med at reducere energiforbruget i idrætshaller

Otte kommuner har samarbejdet om at udvikle en løsning, der skal optimere brugen af kommunens idrætshaller. Løsningen blev digitalt værktøj, der er brugervenligt og intuitivt. Værktøjet er med til at optimere anvendelsen af kommunens idrætshaller og kan bruges af kommunerne i dialogen med de foreninger, der flere gange udebliver fra deres bookinger. Samtidig anvendes værktøjet til at identificere gevinster indenfor drift og service, energioptimering samt til at udvikle bedre service til foreningerne.

Se mere her.

Ny platform skal give kommunerne mulighed for selv at indsamle og fordele data

OS2IoT er en open-sourceplatform udviklet i et tværkommunalt samarbejde sammen med OS2 og med Netcompany som leverandør. Med OS2IoT-platformen er der lagt op til, at alle kommuner nemt selv kan indsamle og fordele data fra forskellige sensorer til brug i eksisterende fagsystemer og nye sammenhænge. Eksempler kunne være brugen af sensordata til at optimere bygningsdrift, forskellige driftsopgaver på vejnettet, optimering af indeklima eller cykelflow.

Læs mere her.

KONTAKT

 

Lone Kelstrup

Programleder

 

Kontakt mig