ENERGIBESPARELSER I BOLIGER OG KOMMUNALE BYGNINGER

   

I Danmark skal vi reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Og inden 2050 skal Danmarks energiforsyning omstilles og samfundet være klimaneutralt.

Én af forudsætningerne for at nå målet er energibesparelser i bygninger – både boliger, virksomheder og kommunale bygninger. Det vil nemlig reducere den mængde energi, som vores fremtidige energiforsyning skal producere. Det handler om ikke at fyre for fuglene. Eksempelvis med isolering af tag, energiruder og en energieffektiv varmekilde.

For kommunale bygninger og etageejendomme handler det også om LED-belysning, bedre ventilation og om at bruge data til at optimere energiforbruget. Her kan kommunerne gå forrest med at energirenovere egne bygninger og samtidig inspirere og støtte boligejere til at spare energi i egne boliger. Energibesparelser i boliger reducerer ikke alene CO2-udledningen, men giver også bedre indeklima og komfort.

Vi har samlet de 12 bedste virkemidler i den grønne omstilling