GRØN VARME

Vi skal stoppe med at opvarme vores boliger med fossile brændsler som olie og naturgas. Det er nemlig én af forudsætningerne for at nå Danmarks mål om at reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Konkret har regeringen derfor et mål om, at de 460.000 olie- og gasfyr, der i dag er installeret i danske boliger, skal udskiftes i 2030. Private boliger og øvrige bygninger skal i stedet opvarmes med mere miljøvenlige alternativer som eksempelvis grøn fjernvarme eller eldrevne varmepumper. Det vil ifølge regeringen reducere vores drivhusgasudledning med 700.000 tons CO2.

Kommunerne bør derfor samarbejde med fjernvarmeselskaberne om at udbygge fjernvarmen, gøre den grønnere og om at udnytte overskudsvarme. Og så bør kommunerne udfase olie- og gasfyr i kommunale bygninger og afholde kampagner for boligejere om alternativer til olie- og gasfyr.

 

Det kan kommunerne gøre selv

 

  • Bruge deres ejerskab aktivt i forsyningsselskaberne til at fremme både grøn varme og udbygningen af fjernvarme
  • Tænke i arealanvendelse ved at reservere arealer til eksempelvis varmepumper, lagring af energi og andre energiformål
  • Sørge for at inddrage andre relevante forvaltninger, så omstillingen til grøn varme tænkes ind i kommunens øvrige projekter som eksempelvis energirenovering og energibesparelser

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

 

  • Tage aktivt ejerskab sammen med både forsyningsselskaber, virksomheder og borgere – også på tværs af kommunegrænser
  • Samarbejde med virksomheder og forsyningsselskaber for at identificere potentialerne for grøn varme i kommunen. Både områder der er egnet til fjernvarmeudbygning og områder, hvor alternativ opvarmning er nødvendig
  • Inddrage borgerne så de aktivt er en del af processen og de konkrete projekter. Det kan blandt andet ske gennem borgermøder, informationsmateriale mm.

Vi har samlet de 12 bedste virkemidler i den grønne omstilling