Grønne offentlige indkøb

Hvert år køber det offentlige ind for mere end 380 milliarder kroner. Ifølge Regeringen sætter de offentlige indkøb et klimaaftryk, der svarer til tolv millioner tons CO2.

Indkøbene udgør dermed den største del af den samlede miljø- og klimabelastning fra den offentlige sektor.

Derfor er det oplagt, at kommunerne bruger den store indkøbsmuskel til at reducere miljø- og klimabelastningen for eksempel ved at efterspørge cirkulære løsninger.

 

Det kan kommunerne gøre selv

  • Vedtage en indkøbsstrategi eller -politik, hvor I forpligter jer til at fremme grønne og cirkulære indkøb. I kan for eksempel sætte politiske mål indenfor tre-fem konkrete områder, der har stort potentiale, for eksempel indkøb af fødevarer, transport, byggeri, eller områder som IT, tekstil, møbler og emballage, og måle effekterne.
  • Kortlægge eksisterende ressourcer og produkter i egen organisation med henblik på at blive skarpe på behovet og minimere nye indkøb.
  • Efterspørge løsninger, der er energieffektive, genbrugte, har lang levetid, kan genbruges og/eller er designet til genanvendelse. Det kan også være produkter, der kan indkøbes som service i stedet for at eje.
  • Udvælge særlige produktområder, hvor kommunen går ekstra langt for at få bedre klimaløsninger – her kan der være brug for at afsætte ekstra tid og ressourcer til udvidet dialog med markedet, test i offentlig-private innovationskontrakter og samarbejde med andre offentlige indkøbere for at samle indkøbsvolumen.
  • Samarbejde og bruge kompetencer i grønne indkøb på tværs af enheder internt i organisationen.
  • Bruge eksisterende værktøjer, for eksempel EU’s grønne indkøbskriterier, miljømærker og miljøkrav eller Miljøstyrelsens værktøj til vurdering af totalomkostninger.

 

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

  • Samarbejde med andre kommuner om fælles dialog med markedet om for eksempel krav til design og emballage, der vil øge mulighederne for genbrug og genanvendelse.
  • Udvælge konkrete indkøb og produktgrupper med særligt potentiale og samarbejde med andre kommuner om test og demonstration, effektmåling, og udvikling sammen med markedet.

 

 

Relevante projekter

Partnerskab for Cirkulære Kommuner

Region Hovedstaden og Københavns Kommune viser vejen mod cirkulære tekstilindkøb.

Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner

Handlingsforslag og cases, der skal inspirere kommuner og regioner til cirkulær handling.

Cirkulære Indkøb i Greater Copenhagen

Inspiration til kommuner der vil bruge offentlige indkøb i den grønne omstilling.

CleanTech Tipp

Innovative løsninger gennem match mellem intelligent offentlig efterspørgsel og markedets udbud af løsninger.

Eksempler på lokal handling

Fælles mål om cirkulære indkøb i hovedstadskommunerne

KKR Hovedstaden har besluttet, at alle 29 kommuner inden udgangen af 2022 skal have en indkøbspolitik eller indkøbsstrategi, hvor kommunerne forpligter sig til at fremme cirkulære indkøb.

Derudover vil kommunerne i fællesskab pege på tre til fem områder med særligt stort klimapotentiale. I forbindelse med kommende kommunale og regionale udbud på områderne vil kommunerne og regionen indarbejde krav om eller på anden måde arbejde med cirkulære indkøb.

Malmø – udbud af ”ikke-nye møbler”

Malmø Kommune har lavet et udbud på genbrugsmøbler, herunder re-design og reparation af egne møbler, logistikløsning, online markedsplads til salg internt i kommunen samt køb af genbrugsmøbler.

Cirkulære krav til indkøb af tekstiler

Hvert år køber eller lejer Københavns Kommune og Region Hovedstaden tekstiler til eksempelvis hospitaler, børnehaver og vej- og parkafdelinger.

Flere tons af det indkøbte tekstil sendes hvert år til forbrænding som affald, og ressourcer går tabt. Københavns Kommune og Region Hovedstaden vurderer, at de samlet sender, hvad der svarer til en t-shirt til forbrænding hvert minut. Københavns Kommune og Region Hovedstaden ønsker at bruge deres store indkøbsmuskel til at præge og motivere markedet til at sikre at flere ressourcer i tekstilaffaldet recirkuleres.

Derfor har de sammen identificeret muligheder for at stille krav til cirkulær økonomi i deres indkøb og lavet et roadmap, der viser vejen.

Læs mere her

 

 

     

KONTAKT

 

Line Bech

Programleder

Kontakt mig