GRØNNE OFFENTLIGE INDKØB

De offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser løber hvert år op i mere end 380 milliarder kroner. Ifølge Concito udgør klimaaftrykket fra kommunernes indkøb alene knap seks millioner tons CO2. Det svarer næsten til den årlige udledning fra samtlige personbiler i Danmark.

Indkøbene udgør den største del af den samlede miljø- og klimabelastning fra den offentlige sektor. Derfor er det oplagt at bruge den store indkøbsmuskel til at reducere den negative påvirkning og efterspørge cirkulære løsninger.

Den enkelte kommune og region bør forpligte sig til at fremme cirkulære indkøb i sine indkøbspolitikker eller -strategier. Det kan for eksempel være ved at arbejde med, at kommende udbud inden for udvalgte områder skal indeholde krav, der bidrager til den cirkulære omstilling.

 

Vi har samlet de 12 bedste virkemidler i den grønne omstilling