Grønne pendlervaner

CO2-udledningen fra transport udgør cirka en tredjedel af den samlede udledning og ifølge prognoser, vil trafikken kun stige.

I Danmark spilder bilister 83 millioner timer i trafikken hvert år. Det svarer til et årligt samfundsøkonomisk tab på 26 milliarder kroner. Grønne transportmidler vil reducere CO2-udledningen, men det tager tid at udskifte vores køretøjer – og det afhjælper ikke trængslen.

Kommuner og regioner kan arbejde med borgernes grønne pendlervaner og efterspørgsel efter grøn transport gennem egne indsatser lokalt og gennem netværk med lokale virksomheder.

 

Det kan kommunerne gøre selv

Konkret kan I arbejde med følgende, for at fremme grønne pendlervaner blandt borgere og medarbejdere:

  • Udarbejde mobilitetsplaner for kommunens egne institutioner
  • Tilbyde mobilitetsvejledning til virksomheder
  • Tilbyde mobilitetsrådgivning til borgere
  • Tilbyde firma-elbiler
  • Motivere til grøn transport via kampagner og konkurrencer
  • Samkørsel – indgå aftale med app udbyder og nudge borgere og medarbejdere

 

Relevante projekter

Mobilitet På Tværs

Projektet vil fremme grøn mobilitet ved at involvere borgerne i nye mobilitetsløsninger som eksempelvis delebiler, samkørsel og højhastighedscykler.

Samkørselskampagne

Moving People leverer også rammen for en samkørselskampagne i november 2021, som kan anvendes af arbejdspladser, i kommuner og regioner.

Moving People

Moving People er et netværk af arbejdspladser – kommuner og virksomheder – som arbejder for at fremme grønne transportformer.

Fremtidens Intelligente Mobilitet

Projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet arbejder med at bruge teknologiske muligheder og data til at understøtte en mere bæredygtig mobilitet.

Eksempler på lokal handling

Udlåne elcykler til egne medarbejdere og borgere

Som led i en elcykel-kampagne har ansatte på en række arbejdspladser i Region Hovedstaden afprøvet, om en elcykel kan erstatte bilen. Resultatet viste, at 11 procent af deltagerne købte en elcykel, da kampagnen sluttede, mens 66 procent af deltagerne overvejede det.

Læs mere her.

Find guide fra Furesø Kommune til, hvordan I kan gøre på rådhuset her.

Samkørsel for borgere og medarbejdere på rådhus og i erhvervsnetværk

En samkørselskampagne i kommuner og på arbejdspladser i Region Hovedstaden i november 2021 skal skabe mindre trængsel, mindre CO2-udledning og sjovere ture til og fra arbejde med kollegaerne eller naboen.

Find materialer til at gøre det samme i din kommune og læs mere her.

De deler cykler og biler i Slagelse

For at skabe bedre transportløsninger for alle pendlere i kommunen arbejder Slagelse Kommune med at udbrede samkørsel ved at opgradere opsamlingssteder og ventefaciliteter, samt ved at undersøge brugen af delecykler.

Læs mere her.

De deler også cykler og biler i Horslunde

El-delecykler, samkørsel og delebiler er nogle af de nye transportmuligheder borgerne i landsbyen Horslunde på Lolland kan benytte sig af. Formålet er, at ingen fravælger aktiviteter på grund af manglende transportmuligheder, samtidig med at behovet for flere biler i husstandene mindskes.

Læs mere her.

KONTAKT

 

Anna Thormann Boesen

Direktør

Kontakt mig