Ladestandere til elbiler

Transport udgør cirka en tredjedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Samtidig er biltrafikken og CO2-aftrykket derfra stigende. For at nå vores mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030, er det derfor afgørende, at vi omstiller transportsektoren til 100 procent grøn transport. Regeringens mål er, at der i 2030 er 775.000 el- og hybridbiler på de danske veje.

Fra 1. april 2022 giver ladestanderbekendtgørelsen kommuner og regioner mulighed for at medfinansiere ladestandere på egne arealer. Bekendtgørelsen stiller blandt andet krav om, at der inden 2025 skal være etableret mindst én ladestander ved kommunale bygninger med flere end tyve parkeringspladser.

Kommunerne kommer derfor til at udbrede ladeinfrastrukturen, så der er ladestandere nok til, at både kommuner, regioner og private borgere fremover vælger grønne biler.

 

Det kan kommunerne gøre selv

  • Opstille mål for antal ladestandere per 1.000 elbiler
  • Udnytte kommunens nye muligheder for at yde medfinansiering i udbud og opstilling af ladestandere på egne arealer
  • Søge om statslig medfinansiering fra Grøn transportpulje til opsætning af ladestandere på egne arealer

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

  • Samarbejde på tværs med nabokommunerne om en fælles strategi for en sammenhængende ladeinfrastruktur
  • Samarbejde med elnetselskaberne og ladeoperatørerne om at finde de rette lokaliteter for ladeparkerne
  • Samarbejde med boligforeninger om opstilling af ladestandere til boligforeningens beboere og besøgende

Relevante projekter

Energi på Tværs

Kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner i Hovedstadsområdet samarbejder om en fossilfri energi- og transportsektor.

Grøn Omstilling Sjælland

Med fokus på grøn varme og ladeinfrastruktur til elbiler skal projektet bringe Danmark tættere på målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

KONTAKT

 

Anna Thormann Boesen

Programleder

Kontakt mig