MERE ENERGI FRA SOL OG VIND

For at nå vores klimamål har vi først og fremmest behov for mere vedvarende energi. Senest i 2050 skal Danmarks energisektor derfor omstilles til at være 100 procent baseret på vedvarende energi som sol og vind.

Det kræver, at kommunerne i tætte lokale partnerskaber med relevante aktører fokuserer på at opstille flere solceller og vindmøller. Det kan eksempelvis ske ved at arbejde strategisk og konstruktivt med at finde egnede arealer, hvor solceller og vindmøller kan opstilles, men også ved at udskifte udtjente vindmøller.

 

Det kan kommunerne gøre selv


Bruge deres planmyndighedsrolle
til at planlægge og reservere egnede arealer til energiformål, herunder lokalisere arealer til opstilling af eksempelvis solceller og vindmøller

Sørge for at forvaltningerne taler på tværs om sol- og vindenergi, så der bliver etableret solceller på eksempelvis daginstitutioner og idrætsfaciliteter

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber


Tage aktivt ejerskab
over energiplanlægningen sammen med både forsyningsselskaber, virksomheder og borgere – også på tværs af kommunegrænser

Inddrage borgerne så de aktivt er en del af processen og de konkrete projekter. Det kan blandt andet ske gennem foredrag om fælles vedvarende energianlæg i lokale fællesskaber, som grundejerforeninger, lokalråd og lignende. Brug de lokale fællesskaber der allerede har vist evnen til at løfte opgaver lokalt

Samarbejde med erhvervslivet om at opstille vedvarende energi på både virksomhedernes og kommunens egne bygninger

Relevante projekter

Vi har samlet de 12 bedste virkemidler i den grønne omstilling