Mere energi fra sol og vind

For at nå vores klimamål har vi først og fremmest behov for mere vedvarende energi. Senest i 2050 skal Danmarks energisektor derfor omstilles til at være 100 procent baseret på vedvarende energi som sol og vind.

Det kræver, at kommunerne i tætte lokale partnerskaber med relevante aktører fokuserer på at opstille flere solceller og vindmøller. Det kan eksempelvis ske ved at arbejde strategisk og konstruktivt med at finde egnede arealer, hvor solceller og vindmøller kan opstilles, men også ved at udskifte udtjente vindmøller.

 

Det kan kommunerne gøre selv

  • Bruge deres planmyndighedsrolle til at planlægge og reservere egnede arealer til energiformål, herunder lokalisere arealer til opstilling af eksempelvis solceller og vindmøller
  • Sørge for at forvaltningerne taler på tværs om sol- og vindenergi, så der bliver etableret solceller på eksempelvis daginstitutioner og idrætsfaciliteter

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

  • Tage aktivt ejerskab over energiplanlægningen sammen med både forsyningsselskaber, virksomheder og borgere – også på tværs af kommunegrænser
  • Inddrage borgerne så de aktivt er en del af processen og de konkrete projekter. Det kan blandt andet ske gennem foredrag om fælles vedvarende energianlæg i lokale fællesskaber, som grundejerforeninger, lokalråd og lignende. Brug de lokale fællesskaber der allerede har vist evnen til at løfte opgaver lokalt
  • Samarbejde med erhvervslivet om at opstille vedvarende energi på både virksomhedernes og kommunens egne bygninger

 

Relevante projekter

Energi på Tværs

Kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner i Hovedstadsområdet samarbejder om en fossilfri energi- og transportsektor.

REn Energi Lolland

REn Energi Lolland arbejder blandt andet på en bedre udnyttelse af den lokale vind- og solenergi.

DK2020

Et tæt partnerskab mellem kommuner og regioner om ambitiøse lokale klimahandleplaner, der skal sikre at kommunerne bliver klimaneutrale i 2050.

DG-STORE

Et dansk tysk samarbejde som finder og tester løsninger til fremtidens fleksible energisystem.

KONTAKT

 

Sofus Rex

Direktør

 

Kontakt mig