Mere genbrug og genanvendelse i byggeriet

Byggeri kræver mange ressourcer, genererer store mængder affald og står for knap 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser.

I Danmark bliver der hvert år produceret cirka fem millioner tons byggeaffald. Det udgør mere end en tredjedel af landets samlede affaldsmængde.

I byggematerialerne ligger der et enormt potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser og bevare ressourcer. Men det kræver, at vi genbruger materialerne i byggeriet og genanvender byggeaffaldet bedre og til en højere værdi.
Det handler om at bevare og vedligeholde, stille krav om cirkularitet, planlægge og koordinere internt, indtænke hele værdikæden og bruge digitale løsninger.

 

Det kan kommunerne gøre selv

 • Udnytte og vedligeholde eksisterende bygninger og bruge dem mere fleksibelt for at minimere nybyggeri.
 • Gå i dialog med markedet og stille krav i udbud for at øge andelen af cirkulært byggeri.
 • Koordinere internt mellem kommunens bygge- og anlægssager, så materialer fra en renovering eller nedrivning kan indgå i et nybyggeri – og så overskudsjord kan anvendes lokalt.
 • Bruge ressourcekortlægninger som afsæt for selektiv nedrivning og for design af nyt byggeri.
 • Bruge den kommunale ejendomsstrategi, klimaplan, bæredygtighedsstrategi og affaldsplan til at sætte mål og handling om mere direkte genbrug og højere genanvendelse i byggeri og bygninger
 • Samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen, der har indflydelse på byggeri og byudvikling, for eksempel ved at etablere bæredygtighedsgrupper.
 • Foretage selektiv nedrivning af saneringsmodne bygninger og sikre, at de materialer der kan, genbruges.
 • Efterspørge en digital og eventuelt fysisk ressourcebank med udgangspunkt i materiale- og bygningspas.

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

 • Indgå i fælles dialog med markedet om behov og muligheder for at accelerere genbrug og genanvendelse i byggeriet.
 • Dele data om genbrugelige og genanvendelige byggematerialer på tværs af kommune- og regionsgrænser, for eksempel gennem efterspørgsel af digitale materialebanker for genbrugelige byggematerialer.
 • Dele erfaringer og opbygge kompetencer indenfor cirkulært byggeri og anlæg.

 

 

Relevante projekter

CityLoops

Syv europæiske byer, herunder Roskilde og Høje-Taastrup, udvikler løsninger til at fremme cirkulært byggeri og jordhåndtering.

Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner

Konkrete handlingsforslag og cases der skal inspirere landets kommuner og regioner til cirkulær handling. 

Circular Sjælland

Byg Brugt-partnerskabet arbejdede sammen for at stoppe spild af byggematerialer.

Circular Builders

Ni kommuner i Danmark og Sverige tester og forankrer cirkulære løsninger indenfor byggeri, nedrivning, logistik og praksis i kommunen.

Partnerskab for Cirkulære Kommuner

Bornholms Regionskommune arbejder med genbrug af byggematerialer som i led øens grønne omstilling.

Eksempler på lokal handling

Lukkede kredsløb i Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup er der flere byfornyelsesprojekter og byudviklingsprojekter i gang. I forbindelse med projektet CityLoops udvikler kommunen løsninger for flow af materialer mellem byggepladserne. Det sparer både CO2, råstoffer, transport og energi,

I fundamentet til det nye rådhus i Høje-Taastrup Kommune er der brugt genanvendt beton i fundamentet. Den genanvendte beton kommer fra en del af boligområdet Taastrupgaard, der som led i regeringens ‘ghettoplan’ skulle rives ned.

Læs mere her

Musicon er Roskilde Kommunes eksperimentarium for cirkulært byggeri

I Musicon-kvarteret i Roskilde udvikler og tester kommunen en lang række cirkulære løsninger. Forundersøgelser omdanner forurenede arealer til rekreative områder, jord bruges lokalt til at etablere niveauer, og parkeringshuse bygges ud fra principper om design for disassembly, så materialerne kan genanvendes, når bygningen engang skal tages ned.

Se mere i denne guidede tur på Musicon.

Bornholms Regionskommune - Cirkulært byggeri i ejendomsstrategi

Bornholms Regionskommune vil bruge deres erfaringer med cirkulært byggeri, som grundlag for at implementere den cirkulære tankegang i deres næste ejendoms- og udviklingsstrategi, som er under udarbejdelse. Det er et succeskriterium at gøre Bornholms Regionskommune til aftager af genbrugsmaterialer i kommunens egne byggerier.

KONTAKT

 

Line Bech

Programleder

Kontakt mig