MINDRE MADSPILD

      

En tredjedel af verdens fødevarer går i dag til spilde, ifølge FN, og det anslås, at klimaaftrykket fra madspild i Danmark løber op i 2,2 millioner tons CO2 om året. Bioaffaldet indeholder både kulstof og vigtige næringsstoffer, som i stedet for at blive brændt, kan bringes tilbage til kredsløbet – for eksempel til produktion af biogas.

Regioner og kommuner bør iværksætte indsatser for at nedsætte spildet fra egne køkkener. Desuden har kommunerne en oplagt mulighed for at præge borgerne og nedbringe spildet fra husholdningerne. Det kan for eksempel være gennem lokale partnerskaber, hvor bioaffaldet bliver afsat til genanvendelse eller gennem borgerettede adfærdskampagner.

 

 

Relevante projekter

Vi har samlet de 12 bedste virkemidler i den grønne omstilling