Mindre madspild

Hver dag ender store mængder spiselige fødevarer som affald. Ifølge FN går en tredjedel af verdens fødevarer til spilde, og tal fra Landbrug og Fødevarer viser, at hver dansker smider 47 kilo spiselig mad ud om året.

Der er store klima- og miljømæssige fordele ved at mindske madspild både hos borgere, virksomheder og i de offentlige køkkener.

 

Det kan kommunerne gøre selv

  • Sætte konkrete mål om at mindske madspild eksempelvis i klimaplaner. Kommunerne kan følge FN’s verdensmål 12, som har målsætningen at halvere madspildet hos detailhandelen og forbrugerne inden 2030.
  • Være det gode eksempel ved at lave en grøn politik for indkøb af fødevarer – kommunerne kan gå målrettet efter at indkøbe fødevarer, der er plantebaserede, lokalproducerede og i sæson, til egne kantiner, arrangementer og lignende.
  • Iværksætte indsatser for at nedsætte spildet fra egne køkkener, for eksempel gennem kompetenceopbygning af køkkenpersonale, indsamle data på mængder og økonomi i forhold til madspild og bruge det til at målrette indsatser.
  • Hjælpe borgerne med at nedbringe spildet fra husholdningerne og øge sorteringen gennem borgerettede adfærdskampagner, der for eksempel illustrerer, hvad der sker med biomassen, når det sorteres fra.
  • Indgå i lokale partnerskaber med virksomheder, hvor den ene virksomheds restressourcer kan indgå i produktionen af fødevarer eller andre højværdiprodukter hos en anden.
  • Sortere madaffald i kommunens egne organisationer, da det giver fokus på madspild.

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

  • Dele viden og erfaringer om madspilds-indsatser på tværs af kommunegrænser, et eksempel er Region Hovedstadens klima-VIP-projekter.
  • Samarbejde om ensartet måling af effekter for at kunne sammenligne effekter, indsatser og muligheder for skalering.
  • Indgå samarbejde med madspildsorganisationer, lokale organisationer og/eller detailhandel om at indsamle og uddele overskudsmad til udsatte borgere.

 

Relevante projekter

Cirkulær Sjælland

Et samarbejde mellem kommuner og andre aktører om at udvikle nye højværdiprodukter af fødevarerester. 

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Projektet hjælper virksomheder med at udvikle en grøn handlingsplan.

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Projektet hjælper virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller. 

Eksempler på lokal handling

Mindre madspild i Albertslund Kommune

Stop Spild Lokalt Albertslund samarbejder med lokale fødevarevirksomheder om at forebygge madspild og hjælper økonomisk trængte borgere ved at formidle overskudsfødevarer til dem gennem en Facebook-gruppe. Gruppen har knap 4000 medlemmer

Læs mere her

Københavns Kommune giver borgerne gode vaner

I Københavns Kommuner spiller borgerne en stor rolle i kampen mod madspild. Kommunen tilbyder borgerne forløb, der gør dem klogere på, hvordan de kan reducere spild. Med simple redskaber bliver det nemt for borgerne at indarbejde nye vaner.

Læs mere her.

Fødevarerester bliver til nye produkter

I Det store spisekammer samarbejdede kommunerne Lejre, Odsherred og Guldborgsund med RUC, Nationalt Center for Lokale Fødevarer og Absalon Professionshøjskole, om at udvikle nye højværdiprodukter af fødevarerester.

Læs mere her.

KONTAKT

 

Line Bech

Programleder

Kontakt mig