Mindre plast og mere genbrug

Plastik er allestedsnærværende og kan ikke undværes i vores samfund. Det er et fleksibelt materiale, der blandt andet kan forlænge fødevarers holdbarhed og bruges til sterile formål.

Men virgint plast er lavet af olie, og udleder CO2 både ved udvinding, forarbejdning og i sidste ende forbrænding. Plast belaster også miljøet, når emballage og mikroplast ender i naturen. Derfor er det nødvendigt at få plasten ind i et lukket, cirkulært kredsløb, hvor det genbruges og genanvendes i højere grad end i dag.

Vi skal reducere brugen af plast, hvor det er muligt, samarbejde med markedet om at finde alternativer, og så skal plastprodukter designes med genbrug og genanvendelse for øje, så vi kan sortere bedre og genanvende igen og igen i nye produkter.

 

Det kan kommunerne gøre selv

  • Skabe overblik over eget forbrug af plast for at kunne lave målrettede indsatser med mest mulig effekt.
  • Stille krav i udbud om genbrugelige løsninger og krav til emballage og andre plastprodukter i forhold til genanvendelighed.
  • Understøtte det lokale erhvervsliv i omstillingen til fælles genbrugssystemer eller mindre miljøbelastende emballager gennem erhvervsnetværk, deltagelse i erhvervsrettede projekter og lignende indsatser.
  • Gå i dialog med brugerne af byrummet. Det kan være oplysning til borgerne om plast-udfordringen eller opfordring eller krav til eventarrangører og foreningsliv om at undgå engangsplast og –emballage.
  • Sikre indsamling af plast til genanvendelse ved husholdningerne.

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

  • Samarbejde om at skabe større volumen af indsamlet og sorteret plast med henblik på fælles udbud af indsamlet plastaffald til genanvendelse.
  • Fælles dialog med markedet om genbrugsløsninger og genanvendt plast for at skabe en større samlet efterspørgsel og et tydeligt signal til markedet.
  • Skabe et overblik over afprøvede indsatser på tværs af kommuner og regioner, der kan øge muligheden for skalering og mindske risikoen for dobbeltafprøvninger af løsninger.

 

De bedste eksempler

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Projektet hjælper virksomheder med at udvikle en grøn handlingsplan.

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Projektet hjælper virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller. 

Plast i Region Sjælland

I projektet vil Region Sjælland nedbringe forbruget og øge genanvendelsen af plast.

Eksempler på lokal handling

Overblik skaber grobund for mere genanvendelse i Region Sjælland

Region Sjælland vil genanvende mere plast på regionens sygehuse. Første skridt været at skabe overblik over plastaffaldet.

Personalet på tre afdelinger på Holbæk Sygehus har derfor indsamlet 146 kilo blød og hård plast, der efterfølgende er sendt til analyse hos plastoparbejderen Dansk Affaldsminimering. Omkring halvdelen af plasten kan i dag genanvendes, mens tekniske og økonomiske barrierer står i vejen for genanvendelse af resten. Region Sjælland fik konkrete anbefalinger til indkøb, der kan øge genanvendelsesgraden. De skal indkøbe emballage med PP- og PE-plast, da det er det mindst ressourcekrævende at genanvende.

Lokale loops: Lokal afsætning af plastaffald

Region Sjælland har testet løsninger for afsætning af flamingokasser til genanvendelse. En lokal recycling-virksomhed har i en testperiode modtaget flamingokasser fra Holbæk Sygehus og omdannet det til plastgranulat, der kan videresælges til plastproducenter. Genanvendelsen har en markant mindre CO2-udledning end ved forbrænding, ligesom det lokale samarbejde minimerer udledningen af drivhusgasser forbundet med transport.

Aarhus Kommune laver ambitiøs plast-strategi

Med Plaststrategien vil Aarhus Kommune minimere unødvendig brug af plast og sikre bedre genanvendelse. Det sker via indsatser, der involverer frivillige, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, vidensinstitutioner og kommunen selv.

Der er fokus på udbud, indkøb, engangsplast, borgerinvolvering og samarbejde med virksomheder.

Læs mere her.

Krav til events i København

Københavns Kommune stiller krav til, at der ikke må anvendes engangsplastbægre til events i byrummet. Kommunen har udviklet en guide, der kommer med gode råd til alternativer. For eksempel vaskbare løsninger.

Læs mere her.

Fælles nordiske emballage-kriterier

De danske regioner er gået sammen med andre nordiske regioner om fælles nordiske miljøkrav til emballager til hospitalssektoren. Det sender et tydeligt signal til markedet om, at der er markant efterspørgsel efter nye løsninger, der understøtter mere genbrug og genanvendelse af plasten. I regi af KKR VIP-indsatsen omformer Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune miljøkravene, så de kan bruges af kommuner, i samarbejde med Gate 21.

Læs mere her

Kommunesamarbejdet i hovedstadsregionen

Kommunerne i hovedstadsregionen samarbejder i KKR om at sætte fælles ambitioner og udvikle fælles krav til indkøb af emballage og andre plastbaserede produkter.

Læs mere her.

KONTAKT

 

Line Bech

Programleder

Kontakt mig