Partnerskaber for lokal klimahandling

Folketinget har vedtaget en klimalov. Målsætningen er, at CO2-udledningen i 2030 skal være reduceret med 70 procent. Med krigen i Ukraine er der kun kommet mere tryk på udfasningen af de fossile brændsler i vores energiforsyning og transportsektor.

Vi kender en masse af virkemidlerne. Men det tempo, der er krævet af os, kalder på stærke partnerskaber. Vi skal samle regioner, kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og forskningen, som sammen med borgerne skal få os i mål.

Det er i landets regioner og kommuner, den grønne omstilling møder borgerne og bliver til handling. Og derfor er det regioner og kommuner, der i partnerskaber med virksomheder og forskningen og i dialog med borgerne kan finde de nye løsninger, hvis vi tænker sammen og på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Det er præcist det, vi gør i Gate 21. Vi er i dag kommunernes, regionernes, virksomhedernes og forskningens partnerskab for grønne løsninger, grøn innovation og grøn vækst.

 

 

KONTAKT

 

Sofus Rex

Direktør

 

Kontakt mig