To virksomheder, der er en del af Mobilitetsnetværk Amager, har haft stor glæde af at dele erfaringer med mobilitetstiltag.

”Det er en stor inspiration for os at høre om og se de mobilitetstiltag, vores nabovirksomheder sætter i gang,” fortæller Neel Bussenius, miljøkoordinator i Københavns Energi om netværksmøderne, der foregår på skift hos de deltagende virksomheder. Og Hans Chr. Andersen, personalechef i Kommunernes Landsforening (KL) er enig:

”Vi bruger blandt andet netværket til at hente inspiration til interne tiltag som blandt andet cykelordning og bruttotrækordning i forhold til befordring til og fra arbejde.”  

Til møde på firmacykler
Netværket har blandt andet inspireret Københavns Energi til at investere i otte firmacykler, som medarbejderne kan benytte til møder i København.

”Cyklerne bliver booket i Outlook, ligesom når vi booker et mødelokale, og så henter medarbejderen nøglen i receptionen,” forklarer Neel Bussenius om ordningen, der sparer CO2 og tid til at lede efter en parkeringsplads.

Hos KL har netværket blandt andet givet anledning til at se nærmere på bruttotrækordningen for befordring mellem hjem og arbejde.

”Vi har fulgt op på vores bruttotrækordning omkring befordring til og fra arbejde med offentlige transportmidler. Det har betydet, at der i dag er flere på den ordning hos os end tidligere,” forklarer Hans Chr. Andersen. KL er også blevet inspireret til at lægge faste links på intranettet med visning af afgangstider for bus, tog og Metro.

Netværk med ”sidegevinst”
Møderne i Mobilitetsnetværk Amager går på skift mellem de deltagende virksomheder. Det indebærer blandt andet rundvisning i cykelkældre og oplæg om egne mobilitetstiltag.

”En sidegevinst ved netværkets form er, at vi som virksomhed gerne vil vise, at vi faktisk foretager os noget på området – det giver et let pres på at gå i gang med nye mobilitetstiltag,” fortæller Neel Bussenius.

Fremtidige fælles tiltag
Både KL og Københavns Energi vil fremadrettet lægge energi og ressourcer i netværket, da det skaber værdi for deres virksomhed og medarbejdere. Begge ønsker, at netværket kan resultere i fremtidige, fælles mobilitetstiltag.

”Det er et incitament for KL at være i netværket for i fællesskab at kunne påvirke offentlige transportudbydere som Movia og Metroselskabet i vores område,” forklarer Hans Chr. Andersen.

 


Af Lene Ulsted Carlsen