af | okt 12, 2016

43 virksomheder og kommuner har taget hul på drøftelserne om, hvordan man sikrer den bedst mulige fremkommelighed, når Letbanebyggeriet går i gang i 2018. Det sker i projektet Smart Mobility in Loop City, hvor et bredt netværk vil finde løsninger, som gør det enkelt at bidrage til at nedbringe trængslen.

“Det tager tid at ændre transportvaner, og jo før vi kommer i gang, jo bedre rustet vil vi være, når byggeriet går i gang”, siger Poul Dudal Madsen fra Ricoh Danmark A/S.

Derfor har virksomhederne tilsluttet sig netværket ’Smart Mobility in Loop City’, hvor virksomheder, kommuner, Region og trafikselskaber samarbejder om at fremme smart og grøn mobilitet under og efter anlæggelsen af Hovedstadens Letbane.

Netværket består af virksomheder med det til fælles, at de ligger omkring Ring 3. De kender alle betydningen af de problemer, trafikkøerne har for deres medarbejdere i dag. Udfordringen bliver ikke mindre, når Letbanebyggeriet går i gang i 2018. Der er plads til flere i netværket, som giver virksomhederne langs Ring 3 mulighed for at gå aktivt ind i samarbejdet om medarbejdernes transportmuligheder.

Samarbejdet i gang på konference

Netværket blev skudt i gang med en stor konference den 21. september, hvor deltagerne fik information om planerne for Letbanen og lejlighed til at pege på de udfordringer og løsninger, de ser, når byggeriet går i gang. I netværket vil virksomhederne udvikle lokale, sammenhængende og smarte transportløsninger, der fremmer deres medarbejderes mobilitet og dermed arbejdsglæde.

Præsentationer fra Kick-off møde i Smart Mobility in Loop City 21. september 2016:

Velkommen til netværkssamarbejdet v. Maj Green, Vicedirektør Gladsaxe Kommune

Hovedresultater af transportundersøgelserne i virksomhederne v. Anja Puggard og Søren Fisher Jepsen, Mobilitetsrådgivere i Movia

Anlægsplanerne for Letbanen v. Louise Høst, Plan- og arbejdsmarkedsdirektør, Hovedstadens Letbane

Pressemeddelelse om netværket Smart Mobility in Loop City

Ønsker du mere information om erhvervsnetværket Smart Mobility in Loop City?

Kontakt Charlotte Hauerslev, seniorprojektleder, charlotte.hauerslev@gate21.dk

Læs mere om projektet Smart Mobility in Loop City