Foto: Shutterstock

 

Gennem de sidste tre år har syv kommuner, to universiteter, en række energirådgivere og energiselskaber samarbejdet med 119 små og mellemstore virksomheder om at skabe CO2-besparelser. Resultaterne er nu gjort op, og de viser, at virksomhederne i gennemsnit har sparet 22 procent CO2.

 

”Projektet understreger, at virksomhederne har brug for en håndsrækning til at komme i gang med energibesparelserne. Mindre virksomheder vil gerne spare energi og CO2, men har oftest hverken den nødvendige tid eller ressourcer til at gå i gang. Kommunens tilbud om et partnerskab, der indbefatter en gratis energigennemgang, eksperthjælp fra universiteter og energirådgivere og hjælp til at lave en handlingsplan, har vist sig at være populært," udtaler projektleder i Carbon 20, Lone Kelstrup.

 

Carbon 20 har gennemført 106 energiscreeninger, som indeholder 805 besparelsesforslag med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 2,1 år. Hvis virksomhederne valgte at gennemføre alle forslag, ville de i gennemsnit kunne spare 25 procent CO2. Beregningerne medtager kun besparelsesforslag med en kort tilbagebetalingstid. Så udgangspunktet for energibesparelser er stort.

 

Virksomhederne i Carbon 20 har arbejdet med alt lige fra klimamad til vejbrønde og medarbejdertransport. Men der er tre indsatsområder, der ofte går igen i handlingsplanerne, nemlig isolering af bygninger, temperaturregulering af serverum og opsætning af LED-belysning.

 

Fakta om Carbon 20:

 

  • 119 virksomheder har gennem deres projektdeltagelse nedbragt deres udledning af drivhusgasser med 22% i gennemsnit over en treårig periode. Resultatet er hjulpet på vej af energiselskabernes øgede VE-produktion.
  • LED-belysning: De deltagende virksomhederne har i gennemsnit sparet 22.000 kWh, hvilket svarer til 6,3 parcelhuses årsforbrug af el, ved at opsætte LED-belysning. Det svarer til en CO2-besparelse på 13 tons CO2 per virksomhed.
  • Temperatur i serverrum: Ved at hæve temperaturen 2-3 grader i serverrummet har virksomhederne i gennemsnit sparet ca. 7.000 kWh el per år, svarende til 2 parcelhuses elforbrug. Det svarer til en CO2-besparelse på 105 tons CO2 per virksomhed.
  • Isolering af bygninger: 13 virksomheder har i gennemsnit sparet ca. 79.000 kWh pr. år ved at isolere ydervægge. Det svarer til ca. 25 parcelhuses varmeforbrug.

 

Læs mere om projektet her