Det skal være nemmere at transportere sig mellem S-toget og arbejdspladsen. Flere skal også tilbydes mulighed for erhvervskort, der gør det billigere at bruge de kollektive transportmidler. (Foto: Gate 21)


Det moderne samfund byder både på global opvarmning og stor trængsel på vejene. Det mærker de også i erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup, hvor kommunen er gået sammen med seks virksomheder om i fællesskab at løse de store trængselsproblemer, de ansatte har hver morgen og eftermiddag.


Mobility Management er vejen frem
På et møde om problemstillingen sidst i januar fortalte trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Ballerup Kommune om arbejdet med Mobility Management, der blandt andet handler om at vælge nye alternativer til bilen.


“Det behøves ikke at være hver dag den enkelte skal undvære bilen, men man skal hver dag overveje, hvad der er den mest optimale transportløsning i forhold til økonomi, tidsforbrug og bæredygtighed. Nogle dage kan det måske være en fordel at tage toget, andre dage kan en hjemmearbejdsdag være den bedste løsning,” forklarer Tina Wexøe Ertbjerg og fortsætter:


“For nogle kan en tur på cyklen både give den motion, de ellers ikke ville nå, og samtidigt komme hurtigere frem end med bilen.”


Og ifølge Tina Wexøe Ertbjerg er resultatet markant.


“Hvis hver medarbejder på alle virksomhederne i Lautrupgård skifter bilen ud med toget, cyklen eller en hjemmearbejdsdag bare én gang om ugen, har vi mindsket trængslen betydeligt og sparet op til 20 procent af den CO2, medarbejderen ellers ville have udledt på transport en almindelig uge.”


Samkørsel og cykelordninger på bordet
På mødet kom mange ønsker og forslag på bordet i forhold til transporten. Der var ønsker om en tredje vej ud af Lautrupparken, en mere direkte sti hen til bussen, aflåst cykelparkering ved Malmparken st. og bedre busforbindelser. Men der var også mange idéer på bordet omkring, hvad virksomhederne selv kunne gøre.


“De kan købe pendlercykler til deres ansatte, så de nemmere kan transportere sig mellem S-toget og arbejdspladsen. De kan gå sammen om en shuttlebus eller samkørselsordning mellem Lautrupgård og Flintholm Station, hvor der går Metro direkte til Kastrup Lufthavn. Herudover er der mulighed for at indføre erhvervskort, så det bliver billigere for medarbejderne at bruge de kollektive transportmidler. Eller at fremme fleksibiliteten ved at gøre hjemmearbejdsmulighederne bedre,” fortæller Tina Wexøe Ertbjerg.


De mange ideer vil virksomhederne, Ballerup Kommune og Formel M arbejde videre med i 2012.


Af Christine Thorsen, Ballerup Kommune.


Fakta:
Virksomhederne i samarbejdet er Nets, Siemens, Tryg, Nordea Liv & Pension, Multidata og Top Danmark, som alle har en forventning om at samarbejdet kan gøre livet nemmere og bedre i Lautrupgård.


Samarbejdet foregår i regi af projektet Formel M, som ledes af Ballerup Kommune med støtte fra Gate 21.