Virksomhederne i Moving People vil trængslen til livs

af | feb 12, 2018

Foto: Mikkel Østergaard

Antallet af køretøjer på de danske veje stiger støt, og den øgede trængsel koster – både i tid, penge og udledning af CO2 og forurenende partikler. I Moving People gør deltagerne en aktiv indsats for at mindske trængslen.

Trafikken i Danmark er steget med 18 procent fra 2000 til 2015, viser ny rapport fra Vejdirektoratet. Det giver trængsel på vejene og koster os dyrt. I 2017 kostede trængsel og trafikale forsinkelser det danske samfund 20 milliarder kroner, vurderer Dansk Industri.

Løsningen er ikke nødvendigvis at bygge flere veje. I Vejdirektoratets rapport konstateres det, at ”bedre og flere veje giver større efterspørgsel efter at køre i bil.” Det er en konklusion, der bakkes op af flere andre fageksperter.

Til Ingeniøren udtaler Per Homann Jespersen, transportforsker ved RUC og medlem af Trængselskommissionen:

”Det bliver tydeligt, at biltrafikken i eksempelvis København ikke bare kan håndteres ved at bygge flere veje, fordi det blot vil afføde mere trafik. Den erkendelse havde myndighederne og politikerne ikke for ti år siden. Politikerne vil helt sikkert fortsætte med at bygge motorveje, men nu har man trods alt et bedre beslutningsgrundlag at gøre det på,” siger han.

Virksomheder kan gøre medarbejderne mere mobile

Én måde at tackle trængslen på er at sørge for, at borgerne har alternativer til bilen. Det er netop målet i Moving People. Her arbejder kommuner og virksomheder om at ændre medarbejdernes transportvaner. I starten af projektet har langt de fleste deltagende virksomheder fået undersøgt de ansattes transportvaner for at få et overblik over, hvad der kan ændres.

“Vi hjælper kommunerne og virksomhederne med at få udviklet nye tiltag, der motiverer medarbejderne til at reducere kørsel eller transportere sig til møder og til og fra arbejde på nye måder. Der er mange initiativer, man kan sætte i gang. For eksempel er virksomhederne ved at lave forsøg med at medarbejdere tester cykelløsninger, bruger samkørsel eller bruger bybiler til tjenesterejser,” forklarer Anna Thormann Boesen, der er projektleder i Moving People.

Det virker!

Moving People bygger på gode erfaringer fra det tidligere projekt Formel M. En række kommuner og virksomheder gik sammen for at gøre noget ved trængslen og viste, at det var muligt at rykke på de faste transportvaner. Da projektet sluttede, fortalte 31 procent af medarbejderne, der havde prøvet nye transportformer, at de havde ændret vaner. Samlet gav de nye vaner CO2-reduktioner på 10 procent om året, svarende til 1.500 ton CO2 per år.

Målet for Moving People er, at 10 procent af medarbejderne i bil flyttes til andre transportmidler og dermed bidrager til at sænke CO2-udledningen med seks procent.

Og Moving People er godt på vej – læs mere her om status.