af | jun 23, 2016

Smæk vinduet op. Installér ny ventilation. Lav fleksible vægge. Der er mange løsninger, når indeklima vurderes i spændet fra adfærd til teknik. Dét var fokus for en innovationsworkshop, hvor grænser mellem adfærd og teknik blev udvisket.

Udfordringer med indeklimaet på Skovlunde Skole Nord i Ballerup Kommune var udgangspunktet, da virksomheder, forskningsinstitutioner og rådgivere mødtes hos Schneider Electric til innovationsworkshop den 15. juni i projektet ’Skolerenovering i en helhed’. Her skulle de bringe nye indeklimaløsninger på banen – til gavn for lærings- og arbejdsmiljø.

”Projektet arbejder med alle aspekter af indeklimaet og vil samtænke forskellige løsninger i spektret fra adfærd til teknik. Vi skal være bevidste om, at vores adfærd påvirker indeklimaet og den teknik, der er på skolen – og omvendt at teknikken også påvirker vores adfærd. Vi vil sætte mennesket i centrum, så adfærd og teknik kan arbejde sammen og ikke imod hinanden,” fortæller Martin Dam Wied, programleder i Gate 21 og fortsætter:

”Det gav en god dynamik på innovationsworkshoppen og en balance i de foreslåede løsninger, at have eksempelvis både lys- og møbelproducenter, entreprenører, ventilationsfirmaer, rådgivere og forskere på banen, som kunne tænke på tværs af traditionelle faggrænser – og vælte vægge mellem adfærd og teknik.”

 

Fleksible vægge og et skub til at komme ud i frikvarteret

Udover at diskutere tekniske systemløsninger blev der også diskuteret alternative løsninger, hvor lokaler og arealer på skolen anvendes på nye måder. Eksempelvis blev det foreslået at bryde vægge – eller dele af vægge – ned mellem nogle af klasselokalerne – og erstatte dem med fleksible, flytbare vægge med indbygget akustikplader og ventilation. Det kunne løse pladsproblemer, reducere støj og imødekomme behov om flere gruppehjørner. Et andet problem, som påvirker indeklimaet, er, at de store elever har lov til at blive inde i frikvartererne, hvilket gør, at lokalerne ikke bliver luftet godt nok ud. En gruppe pegede på, at en løsning kunne være at lave overdækkede uderum til spil og afslapning, hvor de store elever kunne opholde sig frikvartererne.

Om de to løsninger – ud af mange andre på innovationsworkshoppen – bliver en del af projektet vil den kommende tid vise. Sikkert er det, at begge løsninger, som er tekniske, har til hensigt at påvirke både læreres og elevers adfærd.

Fra klasselokale til forsøgslokale

Efter workshoppen arbejder projektgruppen videre med ideerne og skal komme frem til 4-5 forskellige kombinerede løsninger, der tager højde for indeklimafaktorer som lys, lyd og luft, men også kombinerer adfærd og teknik.
Løsningerne vil i løbet af efteråret 2016 blive sat op i 4-5 klasselokaler på Skovlunde Skole Nord. Herefter vil der blive justeret, drejet, tilpasset, nudget og måske sat flere nye løsninger op for at teste, hvad der virker bedst.

”Vi har i foråret 2016 etableret en ’baseline’ ved at lave en række kvantitative og kvalitative undersøgelser på skolen. Både af lærernes og elevernes oplevelse af indeklimaet, af CO2- og støjniveauerne i klasserne og af skolens energiforbrug. Vi vil undervejs i testfasen måle og holde dataene op i mod vores ’baseline’,” forklarer Martin Dam Wied om testforløbet, der forventes at løbe frem til sommeren 2017.

DSC_1166

Programleder Martin Dam Wied fortæller om de lokaler, der skal være forsøgslokaler på Skovlunde Skole Nord. Foto: Gate 21

Fra forsøgslokaler til andre skoler

”På baggrund af vores resultater, samt den viden der generelt er i projektgruppen, ønsker vi at lave et ’katalog’ over både adfærds- og teknikløsninger, og hvordan de bedst kan kombineres til samlede helhedsløsninger,” fortæller Martin Dam Wied.

Kataloget skal tjene til inspiration for andre skoler i Danmark, som står overfor indeklimaproblemer og renoveringsopgaver og sættes fokus på, at indeklima skal løses helhedsorienteret med elever og lærere i centrum.

Se præsentationer fra innovationsworkshoppen her:

Bascon: Kvalitativ undersøgelse af indeklima på Skovlunde Skole Nord (pdf)
SBi: Spørgeskemaundersøgelse og CO2- og støjmålinger på Skovlunde Skole Nord, Ballerup (pdf)
Bjerg & Grøndahl: Energikortlægning af Skovlunde Skolen Nord, Ballerup (pdf)

 

Fakta om projektet Skolerenovering i en helhed

Formål: Projektets overordnede mål over er at skabe det bedst mulige indeklima for elever og lærere i den danske folkeskole, for at forbedre trivslen og lærings- og arbejdsmiljøet.

Partnere: Bascon, SBi, AI, Bjerg og Grøndal, Airmaster, Schneider Electrics, Green Building Council, Danmarks Lærerforening og Ballerup Kommune. Gate 21 varetager projektledelsen.

Finansiering: Budgettet er 10 millioner kroner, hvoraf Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har støttet projektet med 5,6 millioner kroner.

Varighed: November 2014 – april 2018

Kontakt: Martin Dam Wied martin.dam.wied@gate21.dk eller Camilla Raagaard Ernst camilla.raagaard.ernst@gate21.dk

Læs mere om projektet her.

 

Projektet er støttet af:

EUDP_ekstravarianter1