af | jun 22, 2016

Zupelux er blevet partner i Gate 21, der udvikler nye klima- og energiløsninger til det kommunale marked gennem offentligt privat samarbejde.

LED-virksomheden Zupelux er i maj 2016 blevet partner i Gate 21, som er et partnerskab mellem kommuner, private virksomheder og videninstitutioner. I fællesskab udvikler Gate 21’s partnerkreds klimavenlige og ressourceeffektive løsninger inden for områderne byggeri, transport samt energi og ressourcer. Formålet er at skabe fælles løsninger på fælles klimaudfordringer.

Zupelux har i halvandet år samarbejdet med kommuner og energiselskaber om kommercialisering af energibesparelsesløsninger. Det drejer sig om grønne projekter inden for LED-belysning, hvor virksomheden tilbyder nye og attraktive finansieringsmodeller til blandt andet små og mellemstore virksomheder.

”Via Gate 21’s partnerkreds får vi mulighed for at afprøvet nye forretningsmodeller, hvor der som en selvfølgelig ting lægges vægt på bæredygtighed, og hvor der er plads til at fokusere på LED-produkters livscyklus. Ved at indgå i projekter som ’Styr Energien 2’ eller ’Bæredygtig Bundlinje’ håber vi på at kunne få afprøvet vore idéer og tanker omkring energioptimering og operationel leasing i offentlige og private virksomheder,” fortæller direktør Morten Andersen.   

Fokus på innovation og nytænkning

Gate 21 udvikler og gennemfører fælles projekter, der skaber løsninger på kommunernes klimaudfordringer. Projekterne er et rum for innovation og nytænkning for både kommuner, private virksomheder og videninstitutioner. For de private virksomheder betyder et partnerskab også øget kendskab til det kommunale marked og kommunernes behov. Zupelux træder ind i en partnerkreds, som består af nogle af landets mest ambitiøse og kompetente aktører på klima- og energiområdet.

Poul Erik Lauridsen, Direktør i Gate 21 byder Zupelux velkommen:

Jeg byder Zupelux velkommen i Gate 21 og ser frem til et innovativt samarbejde, hvor Zupelux’ nye forretningsmodeller og ikke mindst viden om opmåling og dimensionering af lysrenovation i SMV’er bliver et værdifuldt bidrag til Gate 21’s arbejde med at fremme energibesparelser. Jeg er overbevist om, at såvel Zupelux som Gate 21’s partnerkreds vil få stor glæde af partnerskabet.”

Yderlige informationer

Morten Andersen

Direktør Zupelux

Mobil: +45 28 87 12 75

Morten Raaholt

Distriktschef Sjælland, Zupelux

Mobil: +45 28 87 12 76

Poul Erik Lauridsen

Direktør Gate 21

Mobil: +45 31 53 25 65

Om Zupelux

Zupelux har gennem de seneste 4 år beskæftiget sig med salg og projektering af LED til såvel små som store virksomheder. Zupelux har samarbejde med en af de allerstørste producenter på LED markedet. Zupelux tilbyder kunder finansiering af deres LED-investering. Typisk med en løbetid på mellem 2 – 5 år, og helt uden udbetaling. Zupelux kan ligeledes tilbyde virksomheder at få lavet en ’Carbon Footprint analyse’, samt hjælp til dokumentation af deres energibesparelser, og en analyse af hvilke områder der er mest rentable af få energioptimeret. Læs mere på www.zupelux.dk