Med grøn rådgivning og Design Thinking falder brikkerne på plads for at blive en bæredygtig virksomhed

For virksomhederne Miccom DeSign & Creations og CHARLiES ROOM har grøn rådgivning vist, hvordan de kan blive mere bæredygtige. Eksempelvis har et Design Thinking-forløb peget på, at Miccom DeSign & Creations kan reducere spild ved at producere et puslespil af et restprodukt til CHARLiES ROOM. 

Fotos: Miccom Design & Creations

”Hvordan kan vi producere noget, som kan skabe værdi til noget andet eller for andre?” Det var drømmen, da Miccom DeSign & Creations med ejer Michael Holm-Nielsen indgik i et rådgivningsforløb i projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Skilte og designvirksomheden har gennem 25 år leveret løsninger til blandt andet hoteller, fitnesscentre og kædeforretninger. Gennem tiden har Michael Holm-Nielsen ærgret sig over spildmaterialer fra blandt andet skilteproduktion – og senest begynder flere af virksomhedens store kunder at kræve mere:

”For os handler det om, at virksomheden bruger sine restprodukter. Det er ren bundlinje, hvis vi udnytter råvaren bedre med så lidt spild som muligt. Vi skal genbruge og ikke smide ud. Samtidig er vi nødt til at have en grøn linje til de kunder, der efterspørger det – og dermed tilpasse os markedet.”
Michael Holm-Nielsen, ejer, Miccom DeSign & Creations

Han ejer sammen med Trine Holm-Nielsen også virksomheden CHARLiES ROOM, der laver produkter til børn, som er designet og printet lokalt – og sælges fra en lokal butik og en webshop.

Det var da også derfor, virksomhederne gik med i projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Her fik de rådgivning om grøn markedsføring og fik lavet en cirkulær forretningsplan.

Om Miccom DeSign & Creations og CHARLiES ROOM

Miccom DeSign & Creations tilbyder design og branding samt print og produktion af skilte og andet grafisk materiale. Virksomheden, der i mange år har været placeret i København, er nu flyttet til Nexø Havn på Bornholm. Her deler virksomheden produktionslokaler med indehavernes anden virksomhed, CHARLiES ROOM, som er et børneunivers med interiør, legetøj og børnetøj. CHARLiES ROOM har også en webshop, hvor virksomheden sælger en række produkter til børn. Udover de to ejere består virksomheden af en multimediedesigner og virksomhedens eget montør setup, som dækker hele Danmark.

Produkter i CHARLiES ROOM designes og printes i Miccom DeSign & Creations.
Fotos: CHARLiES ROOM

Brikkerne i puslespillet blev lagt i et designsprint

Rådgivere har hjulpet de to virksomheder til at kortlægge ressourcer og med at finde muligheder og grønne potentialer ved at bruge restressourcer fra Miccom DeSign & Creations til at udvide produktporteføljen i CHARLiES ROOM.

Gennem en ide- og prototypeudvikling af restressourcer og i en Design Thinking-workshop med en rådgiver har de to virksomheder udviklet et nyt produkt. Workshoppen gav 24 nye ideer til produkter af restmaterialer som papir, PVC folie, pap og træ – de mange ideer blev i processen snævret ned til et puslespil – CHARLiES PUZZLE. Et puslespil lavet af resttræ, som opstår når Miccom DeSign & Creations laver skilte.

”Jeg er overrasket over, hvor meget der kan gøres, vi ikke får gjort. Vi kunne gå ud af ti spor for at lave noget bæredygtigt. Vi lærte også at holde snuden i sporet. Vi kan hele tiden få nye ideer – men hvis vi glemmer det primære mål, bliver vi ikke mere bæredygtige. Det vigtige i den proces var, at vi fik udviklet et produkt, vi kan lave af resterne, når vi laver skilte.”
Michael Holm-Nielsen

Lige nu mangler Michael Holm-Nielsen dog den sidste brik i den bæredygtige ide om puslespillet. For at få det optimale ud af restproduktet kræver det en ny maskine – en såkaldt CNC-fræser. Virksomheden var indstillet til investeringsstøtte fra Bæredygtig Bundlinje Bornholm, men grundet lange leveringstider på maskinen blev det ikke realiseret i projektets levetid. Men ideen om puslespillet lever endnu:

”Vi vil forsøge at finde en underleverandør, der kan lave puslespillet – ligesom vi på sigt vil investere i maskinen,” fortæller Michael Holm-Nielsen.

Gode råd fra Miccom DeSign & Creations

  • Tænk: What’s in it for me –
    alle virksomheder kan få noget ud af at tænke mere bæredygtigt – både kommunikativt og på bundlinjen. Det er ikke rigtigt, hvis du tror, du ikke kan gøre noget – du kan også vinde økonomisk på det.
  • Find det mål, du gerne vil gå efter –
    men kend også dine begrænsninger – tænk både tids- og ressourcemæssige faktorer ind.

Virksomhederne CHARLiES ROOM og Miccom DeSign & Creations deler lokaler. Her arbejder ægteparret Michael og Trine Holm-Nielsen side om side.

Bæredygtighedskommunikationen er blevet mere konkret

Udover rådgivning i forhold til produkter og restmaterialer har Miccom DeSign & Creations og CHARLiES ROOM også fået rådgivning om, hvordan de kan kommunikere deres bæredygtighedstiltag. Det er særligt vigtigt i CHARLiES ROOM, som har fået nye indsigter til markedsføringen:

”Vi har lært, at vi ikke kan sige, at vi har en bæredygtig butik, hvor vi sælger tøj. Nu er vi mere konkrete og siger, at vi genbruger så meget som muligt og nøje udvælger vores underleverandører og materialer. Samtidig er vi blevet meget mere bevidste om materialeforbruget og har taget flere ting ud af produktionen. Eksempelvis har vi tidligere indkøbt varer af kinesisk træ – det er ikke bæredygtigt. Hvis vi gerne vil have, at CHARLiES ROOM er for børn og børns fremtid, så skal vi hele tiden overveje, hvilke materialer vi vil vælge og fravælge.” 
Michael Holm-Nielsen

Mere bæredygtighed på hylderne fremover

Forløbet med rådgivning har givet de to virksomheder meget. De to ejere og medarbejderne har dialog om, hvad der er rigtigt og forkert, sætter fælles mål og hjælper hinanden med at holde snuden i det bæredygtige spor. Og det er ikke kun de private kunder i CHARLiES ROOM, der mærker forandringer i produktudbuddet:

”Næste skridt er at spørge vores underleverandører om, hvad de kan levere af bæredygtige materialer. Hos Miccom DeSign & Creations vil vi tilbyde en grøn linje af produkter, så kunderne har et bæredygtigt valg. Vi tænker, at for mange af vores B-t-B kunder bliver det et krav med tiden,” siger Michael Holm Nielsen om de bæredygtige fremtidsplaner. Han understreger, at de skal holde fokus og holde fast i det, de har lært og er blevet inspireret af undervejs i forløbet i Bæredygtig Bundlinje Bornholm.

Er du blevet inspireret?

Du kan blandt andet få hjælp og inspiration til at komme i gang med den grønne omstilling i din egen virksomhed her:

 

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Miccom DeSign & Creations og CHARLiES ROOM har været en del af projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Her har mere end 50 bornholmske små og mellemstore virksomheder fået tilbudt uvildig rådgivning, workshops og udvikling af en grøn forretningsplan. De grønne forretningsplaner har kigget på virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling. Der har i projektet været fokus på virksomheder indenfor brancherne turisme, håndværk, fremstilling, byggeri og fødevarer.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her

Ny maskine giver bonus på tre bæredygtige bundlinjer

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her

Ny maskine giver bonus på tre bæredygtige bundlinjer

Læs mere her